Het gemeentehuis van Ukkel

| Het gemeentehuis van Ukkel

Ukkel vraagt neutraliteit van het gemeentepersoneel

ADD
© BRUZZ
02/10/2021

De motie waarin de neutraliteit, de non-discriminatie en de niet-politisering van het gemeentebestuur en zijn ambtenaren opnieuw wordt bevestigd, is donderdagavond unaniem aangenomen tijdens de jongste gemeenteraad van Ukkel.

"Werknemers moeten bij het uitoefenen van hun functie de grootst mogelijke politieke, filosofische en religieuze neutraliteit aan de dag leggen. Woorden, handelingen, kleding en onderscheidende tekens die in strijd zijn met de geest van de neutraliteit, zijn verboden", aldus de motie die donderdag werd aangenomen. Religieuze tekens, als een hoofddoek of keppel, zijn dus verboden voor het gemeentepersoneel.

De motie werd goedgekeurd door Défi, En Avant, Ecolo, CDH, PS, MR en Eric Sax. Ze is een herbevestiging van het bestaande neutraliteitsbeleid in Ukkel.

Eerder dit jaar had schepen Maëlle De Brouwer (Ecolo), bevoegd voor gelijke kansen in Ukkel, zich in de zaak van Ihsane Houache uitgesproken tegen een hoofddoekenverbod, maar aan BRUZZ zegt ze dat ze zich toch kan vinden in de motie, die ze mee heeft goedgekeurd. "Er staat ook in dat er een non-discriminatiebeleid moet worden gevoerd," zegt De Brouwer. "En dat het gemeentepersoneel een afspiegeling moet zijn van de bevolking. Zelfs al is dat niet afdwingbaar, het is wel met unanimiteit gestemd."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni