De eerste bijeenkomst van de burgercommissie over 5G in het Brussels parlement op 29 april 2021

| Het Brussels parlement. (archiefbeeld)

Vakbonden vinden loonsverhoging voor Brusselse lokale ambtenaren 'onfatsoenlijk'

© Belga
23/01/2023

Het gemeenschappelijk vakbondsfront ACOD, VSOA en ACV klaagt in een persbericht aan dat de nieuwe ontwerpordonnantie van de Brusselse regering voor een nog grotere loonkloof zorgt tussen lokale ambtenaren. In het huidige voorstel zouden de weddes van de bestbetaalde lokale ambtenaren meer stijgen dan de verloning van de werknemers in de laagste barema's.

De vakbonden kregen een ontwerpordonnantie voorgelegd door het Comité C, het gewestelijk onderhandelings- en overlegorgaan. Daaruit blijkt dat de ambtenaren die titularis zijn van de wettelijke graden binnen de Brusselse lokale besturen, zoals de gemeentesecretaris, of de secretaris-generaal van het OCMW, een verhoging krijgen van hun salaris van 5,83 tot 15,38 procent.

De loonschalen van de gewone werknemers zouden slechts met 2 tot 3 procent stijgen. "We kunnen deze ontwerpordonanntie dan ook enkel maar als onfatsoenlijk en oneerlijk beschouwen tegenover de andere werknemers van de lokale besturen, die 99,9 procent van het personeel vertegenwoordigen", stelt het vakbondsfront. De grotere baremaverhoging voor de beter betaalde lokale ambtenaren staat volgens de vakbonden ver weg van de realiteit op het terrein.

Ze vragen dat Brussels minister van Lokale Besturen Bernard Clerfayt (DéFI) zich eens in de plaats stelt van de gemeentearbeider of het onderhoudspersoneel dat rugklachten krijgt of de maatschappelijk werker die sinds deze crisistijden overladen wordt met werk en een burn-out krijgt.

Het vakbondsfront roept de partijen in de Brusselse regering op tot fatsoen en een eerlijke herwaardering van de lonen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni