| Nieuwkomers moeten vanaf januari 2020 verplichting op inburgering.

In het Brussels Parlement heeft de commissie Sociale Zaken van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie woensdag ingestemd met het samenwerkingsakkoord rond inburgering. Enkel Ecolo onthield zich. Dinsdag gebeurde hetzelfde in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement zodat de plenaire vergaderingen nog voor het einde van de legislatuur groen licht kunnen geven. Daarmee kan de verplichte inburgering in Brussel van start gaan op 1 januari 2020.

De ordonnantie rond de verplichte inburgering werd 2 jaar geleden al goedgekeurd in het Brussels Parlement. Maar omdat de gemeenschappen aan Vlaamse en Franstalige zijde ook bevoegd zijn om de inburgeringstrajecten in Brussel te organiseren was nog een samenwerkingsakkoord tussen de GGC enerzijds en de Vlaamse Gemeenschap en COCOF anderzijds nodig. Dit samenwerkingsakkoord is er nu. Daarmee kan de verplichte inburgering in Brussel van start gaan op 1 januari 2020.

"De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie moet de leiding nemen voor de selectie van de verplichte inburgeraars en de handhaving van de verplichting. Daarbij moet zij samenwerken met de gemeenten waar de nieuwkomers zich aanmelden. De Vlaamse Gemeenschapscommissie en de COCOF moeten zich voorbereiden om een kwalitatief aanbod te voorzien dat tegemoetkomt aan de noden van de Brusselse nieuwkomers", stelt Hannelore Goeman (SP.A).

Traject van drie maanden

Door de nieuwe regeling moeten nieuwkomers in Brussel, jonger dan 65 jaar, die minstens drie maanden in België verblijven een inburgeringstraject aangaan. Het inburgeringstraject bestaat uit een taalluik (Nederlands of Frans) en een cursus burgerschap. Het inburgeringstraject is verplicht, toch voor wie van buiten Europa komt.

In eerste instantie komen er zowel aan Vlaamse als Franstalige zijde minstens 4.000 plaatsen. Fouad Ahidar (SP.A) wijst erop dat hij al in 2009 pleitte om het inburgeringstraject ook in Brussel verplicht te maken: "Er is veel tijd verloren in de vorige legislatuur. Ik ben blij dat SP.A dit punt bij de regeringsonderhandelingen heeft kunnen hard maken en dat Pascal Smet (SP.A) erin is geslaagd om de ordonnantie en het samenwerkingsakkoord goedgekeurd te krijgen in de regering en neer te leggen in het Parlement."

Alain Maron (Ecolo) onthield zich woensdag. Hij vond dat het samenwerkingsakkoord te mager was en niets voorzag over synergieën of een evaluatie. Er blijven ook heel wat praktische vragen, zei hij nog. Groen was niet aanwezig bij de stemming.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni