Vlaamse regering keurt samenwerking goed voor verplichte inburgering in Brussel

"Ministers Liesbeth Homans en Sven Gatz hebben hun Brusselse collega's eindelijk kunnen overtuigen van het belang van verplichte inburgering", is te horen.

Na de goedkeuring in Brussel, zet nu ook de Vlaamse regering het licht op groen voor de verplichte inburgering in Brussel. Het keurde daartoe het samenwerkingsakkoord goed tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Brusselse gemeenschapscommissies. Over de verplichte inburgering in Brussel is jarenlang gebakkeleid.

In Vlaanderen bestaat de verplichte inburgering voor nieuwkomers al veel langer. Nieuwkomers, jonger dan 65 jaar, die nog geen 3 jaar in België verblijven, moeten daarbij een inburgeringstraject te volgen. Het gaat dan om het volgen van een cursus maatschappelijke oriëntatie en een cursus Nederlands. Wie zijn traject met succes heeft afgerond, krijgt een inburgeringsattest.

Samenwerkingsakkoord

In het Brussels gewest was er nog geen verplichting om een traject te volgen. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) keurde die verplichte inburgering eerder al goed. Vlaanderen dringt daar wel al jaren op aan. Nu keurt de Vlaamse regering het samenwerkingsakkoord goed tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) en de GGC.

4.000 plaatsen

Concreet zullen nieuwkomers in Brussel zich kunnen richten tot het Vlaams agentschap Inburgering en Integratie of tot de onthaalbureaus van de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof). Beide partijen voorzien hiervoor 4.000 plaatsen.

"Als er meer trajecten nodig zijn zullen de Cocof, de VGC en de GGC de nodige maatregelen nemen." Het zal volgens Vlaams minister Homans aan de gemeenten zijn om de nieuwkomers te informeren over de verplichte inburgering en om er ook op toe te zien dat de verplichting wordt nagekomen.

Boetes

"Wanneer nieuwkomers weigeren, kan er een boete opgelegd worden van 100 euro tot maximum 2.500 euro," aldus Homans. De N-VA-minister is erg tevreden met het bereikte akkoord.

Haar Brusselse partijgenoot Karl Vanlouwe treedt haar in een mededeling bij. “Ik verwelkom deze beslissing van harte. Onze hoofdstad is hyperdivers en het was dan ook hoog tijd dat er duidelijkheid kwam over hoe de verplichte inburgering van nieuwkomers in Brussel geregeld moest worden,” zegt hij.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?