Vervoort: 'Eis loonsverhoging gemeentepersoneel is legitiem, maar budget is zeer krap'

Bekijk ook de afspeellijst: donderdag 7 november 2019

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS), minister Bernard Clerfayt (Défi), bevoegd voor Lokale Besturen, en de Brusselse minister bevoegd voor de OCMW's Alain Maron (Ecolo) hebben donderdag een delegatie vakbondsafgevaardigden uit de sector van de lokale besturen ontvangen om hun eisen rond een loonsverhoging te bespreken. Ze erkennen dat de eisen van het personeel legitiem zijn.

De 500 werknemers uit de negentien gemeentelijke besturen, de OCMW's en de Iris-ziekenhuizen verzamelden donderdagochtend aan het kabinet van minister-president Rudi Vervoort.

De Brusselse regeringsleiders erkenden dat de eisen van de vakbonden legitiem zijn. De lokale Brusselse ambtenaren wachten al 10 jaar op een loonsverhoging en eisen daarom een stijging van 10 procent van de barema's en een overgang van niveau E naar niveau D voor de werknemers.

Overleg

"Deze eisen worden geformuleerd, terwijl zowel het budget van het Gewest als dat van de gemeenten onder bijzonder zware druk staat", klinkt het bij minister-president Vervoort en zijn ministers. "Hoe dan ook gaan we vanaf volgende week overleg plegen met de vakbondsorganisaties om binnen dit moeilijke kader zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de werknemers."

"We zullen onderzoeken in hoeverre het Gewest de gemeenten kan ondersteunen om de situatie van het gemeentepersoneel te verbeteren, onder meer door de laagste lonen op te trekken. Dat zal gebeuren in het licht van de werkzaamheden voor de begrotingsaanpassing, die begin 2020 van start gaan. Tevens gaan we werk maken van een harmonisering van het statuut voor de plaatselijke ambtenarij", stellen ze.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?