VGC-college: 'Liever Franstalige vicegouverneur dan vacuüm'

© brusselnieuws.be
09/12/2010
De verlenging van Jean Clément als dienstdoend Brussels vicegouverneur moet een vacuüm vermijden in afwachting van een definitieve oplossing. Dat zeggen de drie Nederlandstalige Brusselse excellenties Jean-Luc Vanraes (Open VLD), Brigitte Grouwels (CD&V) en Bruno De Lille (Groen!) in een reactie op parlementslid Walter Vandenbossche (CD&V). Die kaartte in BDW aan dat een Franstalige wettelijk geen vicegouverneur kan zijn.

De drie excellenties weerleggen de kritiek van Vandenbossche in een gezamenlijke persmededeling. "Uiteraard zal de nieuwe definitieve vicegouverneur een Nederlandstalige zijn. Maar daar gaat het nu niet over. Het gaat nu om een kortetermijnregeling die ervoor zorgt dat er geen vacuüm ontstaat. Er is ook helemaal geen verdeeldheid zoals Vandenbossche suggereerde. De uitlatingen van Vandenbossche zijn dus niet alleen voorbarig maar ook fout."

Vanraes, Grouwels en De Lille onderstrepen dat met het vertrek van vicegouverneur Hugo Nys een uitzonderlijke situatie ontstond. Voor de Brusselse regering is het wachten op een signaal van de federale collega's. "De benoeming van een nieuwe vicegouverneur vereist een eensluidend advies van de federale ministerraad. Op de vraag van de Brusselse regering of de federale regering in lopende zaken bereid was dergelijk eensluidend advies te verlenen, kwam vooralsnog geen antwoord. Daarom is het tot op vandaag nog niet mogelijk om een nieuwe vicegouverneur te benoemen."

Volgens Vandenbossche moeten Vlamingen met klachten over de taalwetgeving - waar de vicegouverneur moet over waken - nu bij de duivel te biecht gaan. "Precies om te verzekeren dat het toezicht op de taalwetgeving wel degelijk gehandhaafd blijft, werd daarom de zittende kabinetschef van de vice-gouverneur aangeduid om voorlopig en voor een korte termijn op te treden als dienstdoend vicegouverneur. De heer Jean Clément, is een tweetalig ambtenaar, die in hoofde van zijn huidige functie hiervoor een logische en verantwoorde keuze was. Hij kent de dossiers en heeft als kabinetschef van de vorige vice-gouverneur gewaakt over de correcte toepassing van de taalwetten. Er is geen reden om aan te nemen dat dit niet langer het geval zal zijn," aldus het voltallige college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni