Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

VGC kondigt nieuwe secundaire school en extra investeringen jeugdhulp aan

Steven Van Garsse
© BRUZZ
20/09/2023

Er komt een nieuwe grote secundaire school in Etterbeek of Elsene. Dat heeft het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) aangekondigd tijdens de beleidsverklaring voor 2024 in de Raad van de VGC. Het debat verliep geanimeerd en de oppositie schoot met scherp: “Er is deze bestuursperiode te weinig gedaan voor de Vlaamse Brusselaar.”

Waar de nieuwe school precies gaat komen, zou over enkele weken duidelijk moeten worden. “We zijn in volle onderhandeling”, zei collegelid Sven Gatz (Open VLD). Het gaat om een secundaire school voor duizend leerlingen. Daarmee zet de VGC haar inspanningen verder voor meer plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs.

Er zijn momenteel 55 lopende bouwdossiers, zo bleek uit de beleidsverklaring. Een kleine helft start dit jaar, veertien bouwdossiers worden dit jaar afgerond. In totaal levert dat 2.300 nieuwe plaatsen op in het basisonderwijs en 3.000 in het secundair onderwijs.

Dat betekent meteen ook dat het huidig leerkrachtentekort alleen maar pregnanter dreigt te worden, want al die scholen hebben ook leerkrachten nodig. Er gaat in de beleidsverklaring dan ook veel aandacht naar creatieve manieren om dat tekort nu en in de toekomst op te vangen.

De VGC heeft ook een eigen onderwijsinstelling, Kasterlinden, waar kinderen met een beperking of met gedragsproblemen school kunnen lopen. Tegen 2025 wordt daarvoor een nieuw gebouw geopend, met extra plaatsen in het internaat en in het dagonderwijs. De instelling wordt hervormd tot een expertisecentrum zodat er zowel op Kasterlinden zelf als in de Nederlandstalige scholen pedagogische ondersteuning kan zijn voor deze groeiende groep leerlingen.

Extra investeringen jeugdhulp

Ook in de jeugdhulp wordt extra geïnvesteerd. Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds moeilijker om aan alle uitdagingen in die sector te voldoen, constateert collegevoorzitter Elke Van den Brandt (Groen). Ze kondigde daarom een crisismanager aan die de sector moet bijstaan. In totaal wordt daar 1 miljoen euro voor uitgetrokken.

"We gaan voor een inclusieve stad. Brussel moet er zijn voor iedereen"

Elke Van den Brandt (Groen)

Ook in andere welzijnsorganisaties en in de kinderopvang zal verder geïnvesteerd worden, met als rode draad: de inclusieve stad. Van Den Brandt: “De stad moet er zijn voor iedereen. Daarom zetten we met de VGC in op toegankelijkheid en inclusie, gaande van cultuursensitieve dienstverlening tot toegankelijke VGC-activiteiten voor kinderen en jongeren met een handicap.”

Openluchtzwembad Abattoirsite

Het derde collegelid, Ans Persoons (Vooruit), bevoegd voor cultuur en sport, was afwezig. Binnen haar portefeuille kan, nu concertzaal Vaartkapoen in Molenbeek binnenkort feestelijk geopend kan worden, een nieuw bouwdossier in de steigers worden gezet: dat van gemeenschapscentrum Nekkersdal in Laken. Dat zal met een zogenaamd Design, Build en Financeproject worden gebouwd, zal 10 miljoen euro kosten en de aanbesteding ervan is voorzien over een jaar. Iets voor de volgende meerderheid dus, die na de aanbesteding een bouwaanvraag zal indienen.

Het openluchtzwembad op de Abattoirsite is het andere grote project waar de VGC mee haar schouders onder zet. In afwachting van de opening over enkele jaren zal Pool is Cool ‘enkele zweminitiatieven’ organiseren op de site, al is dat nog niet heel concreet.

Harde kritiek op College

Zowel bij N-VA, Vlaams Belang als CD&V klonk harde kritiek op het VGC-college. De afgelopen legislatuur is te weinig gedaan voor de Vlaamse Brusselaar, vinden de partijen. Raadslid Bianca Debaets (CD&V) vond dat Elke Van den Brandt meer bezig was met haar gewestbevoegdheid mobiliteit dan met haar VGC-bevoegdheden op welzijn. “U nam het erbij, maar ging er niet voluit voor”, zo klonk de kritiek.

Zo zei Debaets dat er gratis openbaar vervoer is aangekondigd voor de non-profitsector in Brussel, maar dat ze moet vaststellen dat die er alleen komt voor organisaties van de tweetalige Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de Franstalige Gemeenschapscommissie Cocof. “De Nederlandstalige non-profit blijft in de kou staan.”

Elke Van den Brandt beet van zich af. “Dit raakt me, want het klopt niet.” Ze somde op wat er allemaal is gebeurd: een begroting in evenwicht, de hervorming van de Brusselse Brede Scholen en het Huis van het Kind, de investeringen in de jeugdhulp. “Het is niet omdat het niet in de media komt, dat we er geen werk van maken”, aldus Van den Brandt. “We mogen fier zijn op de plaats van de VGC in de hoofdstad.”

"Uw VGC-bevoegdheid Welzijn? U nam het erbij zonder er voor te gaan"

Bianca Debaets (CD&V)

Voor raadslid Mathias Vanden Borre (N-VA) is precies die Vlaamse fierheid te weinig aanwezig bij dit groen-blauw-rood college. “Vlaanderen doet veel in Brussel. Zonder dat zou de hoofdstad kopje onder kunnen gaan. Maar waar is de zichtbaarheid, bijvoorbeeld van de nieuwe Vlaamse sportinfrastructuur in de hoofdstad?”

Voor Vlaams Belanger Dominiek Lootens-Stael was er in de beleidsverklaring te veel aandacht voor diversiteit. “Diversiteit is een gegeven”, gaf hij toe, “maar mag geen doel op zich zijn. Met ‘allemaal anders’ krijgt je geen cohesie in deze stad.” Hij miste ook de aandacht voor de Nederlandstalige bejaarden, die het tijdens de coronacrisis nochtans hard te verduren hebben gekregen, en voor de Nederlandstalige ouders die geen school hebben kunnen vinden voor hun kind. “Er is te weinig gedaan voor de modale Vlaming.”

"De modale Vlaming blijft in de kou staan"

Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang)

Tot slot kwam ook, opnieuw, de taaldiscussie aan bod. Sterk inzetten op de kennis van het Nederlands maar veel ruimte laten voor meertaligheid, is de baseline van dit VGC-college. Een slecht idee volgens N-VA’er Gilles Verstraeten, die de Duitse filosoof Peter Sloterdijk citeerde - in het Duits. Sloterdijk stelt dat een grondige kennis van één taal onontbeerlijk is om de wereld te kunnen vatten. “Daar kan ik me helemaal in vinden”, aldus Verstraeten.

Gilles Verstraeten gelooft dat kinderen met een sterke kennis van de thuistaal ook makkelijker Nederlands kunnen leren, en dat dit een opstap kan zijn tot meertaligheid. “Alleen hebben we in Brussel veel leerlingen met een zwakke thuistaal. Nederlands wordt dan al snel de taal waar ze zich wat mee kunnen behelpen. Zo wordt meertaligheid middelmatigheid in meerdere talen”, vreest hij.

"Meertaligheid wordt middelmatigheid in meerdere talen"

Gilles Verstraeten (N-VA)

Collegelid Sven Gatz antwoordde gevat in het Duits met een ander citaat, van de Europese Commissie, waarin de weldaden van de meertaligheid worden geloofd. “Dit debat is zeker nog niet afgesloten.”

Er was bij de oppositie ook veel kritiek op het leerkrachtentekort, maar Gatz benadrukte dat er niet overgedramatiseerd moet worden. “We hebben de afgelopen jaren vijfhonderd leerkrachten extra aangetrokken. Uit nieuwe cijfers blijft dat zestig procent van ons leerkrachtencorps een anciënniteit heeft van vijftien jaar.” Dat zijn geen leerkrachten die gaan wegtrekken, concludeerde Gatz, al gaf hij wel toe dat er nog veel extra inspanningen nodig zijn om leerkrachten aan te trekken.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni