Vilvoords burgemeester Bonte voorstander van fusie met Machelen

© PhotoNews
| Vilvoorde en Machelen liggen naast elkaar vanaf de Brusselse Ring

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (SP.A) nodigt 'kleine buur' Machelen uit om dit najaar onder begeleiding van neutrale deskundigen van het Agentschap Binnenlands Bestuur de voor- en nadelen te onderzoeken van een fusie. Bonte reageert daarmee op het nieuw plan dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) klaar heeft om fusies tussen gemeenten te stimuleren.

Vilvoorde, wel eens 'de twintigste gemeente van Brussel' genoemd, en Machelen zijn volgens Bonte logische partners als het op een fusie aankomt. "Beide steden kennen gelijkaardige uitdagingen zoals een snelle bevolkingsaangroei en een jonge en een zeer diverse bevolking. Ook de uitdagingen op vlak van bijvoorbeeld milieu en reconversie van industrieterreinen zijn gelijklopend. Bovendien wordt er al geruime tijd op vele vlakken structureel samengewerkt."

"We vormen samen een politiezone, maken deel uit van dezelfde sociale huisvestingsmaatschappij, voeren een gezamenlijk woonbeleid en ontwikkelden recent een eenvormige visie op de reconversie van de zone Vilvoorde-Machelen", aldus de Vilvoordse burgemeester.

Fusie brengt geld op

Somers voorziet in zijn plan een grotere schuldovername door de Vlaamse overheid naarmate de nieuwe fusiegemeente groter is. Een fusieoperatie van minstens 20.000 inwoners krijgt voortaan 200 euro per inwoner. Dit bedrag loopt op tot 500 euro vanaf 35.000 inwoners. Bij een fusie vallen Vilvoorde en Machelen, die respectievelijk 45.000 en 17.000 inwoners tellen, dus in de hoogste categorie.

"Een fusie zou ons circa 30 miljoen euro opleveren. Omdat de Vlaamse regering op dat ogenblik bovendien geen enkel excuus meer heeft om ons niet te erkennen als centrumstad brengt dat op die manier nog meer geld in het laatje", aldus Bonte.

In een reactie laat Machels burgemeester Marc Grootjans (CD&V), momenteel met vakantie in het buitenland, aan Belga weten dat hij het voorstel van Bonte zal agenderen op de eerstvolgende vergadering van het schepencollege op 4 augustus.

Inhoudelijk wil hij nog niet reageren. "Een eventuele fusie is in onze gemeente een heel delicate materie en ik wil hierover eerst met mijn collega's in het college overleggen. Vooraleer een standpunt in te nemen willen we eerst de voorstellen van de Vlaamse regering en die van Bonte grondig bestuderen. Momenteel overvalt het mij allemaal een beetje", aldus Grootjans.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?