Website helpt Brusselaars bij opvragen bestuursdocumenten

© BRUZZ
20/10/2016

Heeft een Brusselse inspectiedienst asbest aangetroffen in het schoolgebouw van uw kind? Volgens de wet hebt u het recht om dat inspectierapport in te zien. Maar in de praktijk laat de Brusselse overheid dikwijls na om dat soort bestuursdocumenten te publiceren. Daarom is er nu Transparencia.be, een website die burgers helpt bij het aanvragen van openbare documenten.

De website Transparencia.be is een initiatief van collectief Anticor, een vereniging die strijd tegen corruptie en voor een ethische politiek.

Met het platform willen de initiatiefnemers de toegang tot Brusselse bestuursdocumenten vergemakkelijken voor burgers. Volgens de wet heeft elke burger namelijk het recht om talloze bestuursdocumenten in te zien en daarvan een kopie te maken.

Maar in de praktijk zijn die documenten dikwijls niet toegankelijk. Volgens Anticor laten de Brusselse overheden regelmatig steken vallen als het om transparantie gaat naar burgers toe. Beleidsdocumenten, verslagen en rapporten worden vaker niet dan wel spontaan gepubliceerd.

Opzettelijk verzuim
In sommige gevallen is dat het gevolg van slordige nalatigheid, maar in veel gevallen gaat het volgens de initiatiefnemers om opzettelijk verzuim. Dat bewijzen de gevallen waarin vragen om documenten openbaar te maken, ronduit geweigerd werden. Op die manier blijven zaken zoals een slechte besteding van publieke gelden buiten de aandacht en kunnen politici hun gang gaan zonder voldoende democratische controle, waarschuwt Anticor.

Elke burger kan via de website een aanvraag indienen op eigen naam of op naam van een organisatie. Voorbeeldbrieven helpen bij het formuleren van zo'n aanvraag. Vervolgens wordt de aanvraag via de site naar de betrokken overheidsinstantie verzonden. Komt er een antwoord binnen, dan verschijnt dat eveneens op de site. In geval van weigering door de overheid, kan de aanvrager een beroep doen op juridische ondersteuning van Transparencia.

Barometer voor transparantie
Momenteel zijn er via de nieuwe website 66 aanvragen in behandeling bij verschillende Brusselse gemeentes. Die gaan van het opvragen van een rapport over de veiligheid van schoolgebouwen tot een overzicht van organisaties die subsidies hebben ontvangen.

Na verloop van tijd zal een 'barometer' een transparantiescore kunnen toekennen aan de verschillende Brusselse gemeentes.

De site is momenteel enkel in het Frans, maar voor het einde van het jaar zou er een Nederlandstalige versie moeten zijn.

Voor meer info, surf naar transparencia.be.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni