Vijf Brusselse bewindslui weigeren lijst medewerkers vrij te geven

SDS
© BRUZZ
21/09/2016

Anticorruptieverenigingen Cumuleo en Anticor hebben de Brusselse ministers gevraagd een lijst vrij te geven met daarop de namen en precieze functies van al hun kabinetsmedewerkers van deze legislatuur. Slechts twee ministers gingen daar volledig op in: Didier Gosuin (Défi) en Pascal Smet (SP.A), en staatssecretaris Cécile Jodogne (Défi). Ook nadat de beroepscommissie Cumuleo en Anticor gelijk heeft gegeven, reageren de andere Brusselse excellenties niet.

Op 15 juli 2016 stuurde Cumuleo een brief aan alle Brusselse, Waalse en federale excellenties. Christophe Van Gheluwe, de man achter Cumuleo en ook medestichter van Anticor, vroeg daarin naar de samenstelling van hun kabinet sinds het begin van de huidige ambtstermijn: zowel interne als externe en deeltijdse medewerkers, als voormalige medewerkers. Ook hun precieze functieomschrijving - de dossiers waarop ze werken - werd gevraagd.

“Een gemiddeld Brussels kabinet telt toch zo’n twintigtal leden”, zegt Van Gheluwe aan BRUZZ. “Kabinetsleden adviseren de minister en beïnvloeden zo direct zijn of haar beslissingen. Het is daarom belangrijk dat burgers makkelijk kunnen weten wie zij zijn en of er eventuele belangenconflicten spelen.” Van Gheluwe stelde de vraag niet aan de Vlaamse ministers, "want het is in Vlaanderen veel beter geregeld. Elk jaar publiceert het Vlaams Parlement al een lijst met alle kabinetsmedewerkers van het afgelopen jaar."

In Brussel leverde minister van Economie Didier Gosuin (Défi) de gevraagde informatie snel en volledig. Minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) en staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) leverden lijsten met hun huidige medewerkers, maar verstrekten geen info over voormalige kabinetsmedewerkers. Bij de overige bewindslui - Rudi Vervoort (PS), Guy Vanhengel (Open VLD), Céline Fremault (CDH) en staatssecretaris Fadila Laanan (PS) - kreeg Cumuleo nul op het rekest.

Gelijk in beroep
Van Gheluwe en zijn collega’s van Anticor lieten het daar niet bij en trokken naar de Brusselse Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB), de beroepscommissie van wie de naam voor zich spreekt. Die commissie gaf hun midden augustus gelijk. Ze oordeelde dat kabinetsmedewerkers vanwege hun belangrijke publieke functie kunnen verwachten dat hun naam bekend wordt gemaakt. De commissie gaf de overige ministers nog eens 30 dagen de tijd om de gevraagde informatie te verstrekken.

Maar dat is tot nu toe nog altijd niet gebeurd, met uitzondering van Pascal Smet die nu ook de namen van ex-medewerkers doorgaf. Minister-president Vervoort klopte met privacybezwaren zelf aan bij de CTB, al was dat net wat de commissie geen reden tot weigering vond. “Wij denken dat sommige ministers belangenconflicten willen verbergen”, zegt een lid van Anticor aan BRUZZ. “Denk maar aan Yves Goldstein van het kabinet-Vervoort. Wij onderzoeken nog een tweede minister.”

De woordvoerder van de minister-president, Jo De Witte, bevestigt dat Vervoort zelf heeft aangeklopt bij de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten. “Wij wachten het antwoord af.”

Federaal ander advies
Opvallend: de federale commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten heeft diametraal anders geoordeeld. Zij zegt in haar advies dat er geen reden is waarom federale ministers de gevraagde informatie over hun kabinetsmedewerkers zouden moeten verstrekken.

Anticor begint eind volgende week met een nieuwe website, transparencia.be, waarop burgers informatie kunnen opvragen over publieke instellingen: in Brussel op gemeentelijk en gewestelijk vlak. De organisatie wil daarmee corruptie tegengaan en druk uitoefenen op politici om transparanter te handelen. Interesse? Anticor zoekt nog medewerkers.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: BRUZZ 24

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni