Bart De Wever (N-VA) heeft zijn boek "Bart De Wever over identiteit" mee als relatiegeschenk bij de nieuwe regeringsvorming na de verkiezingen van 26 mei 2019. Brussels N-VA-boegbeeld Cieltje Van Achter lacht mee
© PhotoNews | Bart De Wever (N-VA) heeft zijn boek "Bart De Wever over identiteit" mee als relatiegeschenk bij de nieuwe regeringsvorming na de verkiezingen van 26 mei 2019. Brussels N-VA-boegbeeld Cieltje Van Achter lacht mee.

Zweedse coalitie in de steigers: dit staat in de startnota van De Wever

TD
© BRUZZ - Belga
12/08/2019

Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA) heeft een startnota voorgesteld die als basis moet dienen voor regeringsonderhandelingen. Open VLD en CD&V gaan in op de uitnodiging van Vlaams informateur Bart De Wever om deel te nemen aan de Vlaamse formatiegesprekken. Jan Jambon (N-VA) zal de onderhandelingen leiden.

De startnota van De Wever komt er ruim twee maanden na de verkiezingen. De nota moet als basis dienen voor regeringsonderhandelingen. Er staan passages in over de economie, onderwijs, het klimaat en identiteit. Een coalitie met het Vlaams Belang sluit De Wever uit, ook in de toekomst.

"De Vlaamse regering wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen," zo staat in de nota. De nieuwe regering moet naar een werkzaamheidsgraad streven van 80 procent. Nu is dat 74,6 procent.

De woonbonus dooft uit vanaf 1 januari 2020. In de plaats daarvan komt een verlaging van de registratierechten, zodat het kopen van een huis goedkoper wordt.

Klimaat

De Wever wil een einde aan "steeds ambitieuzere" klimaatdoelstellingen, maar wil "voluit gaan voor het effectief realiseren van de aangegange engagementen en het versnellen van innovatie die daartoe de sleutel vormt." Er moet tegen 2030 10.000 hectare bos bijkomen en de betonstop verdwijnt naar de prullenmand. In de plaats komt een "bouwshift", "waarbij we kansen crëren op goed gelegen plaatsen waar het aangenaam wonen en werken is".

Onder meer het verkeer moet klimaatvriendelijker, zo staat in de startnota, maar van een kilometerheffing is geen sprake meer. Wel zal er fors geïnvesteerd worden in duurzame vervoersmiddelen: fietssnelwegen, binnenvaart, spoor en openbaar vervoer. "Het aandeel duurzame vervoersmiddelen moet in het woon-werkverkeer toenemen tot minstens 40 procent. Binnen de stedelijke gebieden van Brussel/Vlaamse Rand, Antwerpen en Gent streven we naar een toename tot minstens 50 procent", luidt het.

Ook de luchtkwaliteit moet verbeteren, en dat moet onder andere met "een vergroening van het wagenpark, een uniform kader voor lage-emissiezones in steden, een uitfasering van vervuilende verwarmingstoestellen, investeringen in walstroom en strengere internationale normen voor de scheepvaart".

Onderwijs

In het onderwijs, een ander belangrijk punt in de nota van De Wever, moet "het streven naar excellentie primeren boven een verkeerd begrepen gelijkheidsstreven."

De mogelijke coalitiepartners van N-VA, Open VLD en CD&V, houden deze ochtend partijbestuur om de nota te bespreken. Vlaams Belang heeft de nota niet ontvangen, alles wijst er dus op dat de 'Zweedse coalitie', met N-VA, Open VLD en CD&V, haar werk verder zal zetten.

N-VA-kopstuk en oud-kandidaat premier Jan Jambon zou volgens een kopstuk bij de N-VA voorgedragen worden om de regeringsonderhandelingen te leiden als formateur.

Identiteit

Als het van Vlaams informateur Bart De Wever afhangt, wordt er "levensbeschouwelijke neutraliteit" ingevoerd voor leerkrachten én leerlingen in het officieel onderwijs, en achter de loketten van de Vlaamse en lokale overheden.

Concreet betekent dit een verbod op hoofddoeken, kruisjes en andere zichtbare tekenen van de levensbeschouwing. Dat zal volgens de nota gelden voor leerkrachten en leerlingen in het officieel onderwijs (gemeenschapsonderwijs, provinciale en gemeentelijke scholen), en ook voor mensen in dienst van de Vlaamse overheid en de gemeenten die in contact komen met burgers.

Wie aanspraak wil maken op de Vlaamse sociale bescherming en andere sociale voordelen, moet eerst vijf jaar ononderbroken, wettig en werkelijk in het land verbleven hebben en moet zich ten volle bekennen tot en inschakelen in de Vlaamse gemeenschap. Om als nieuwkomer in aanmerking te komen voor kinderbijslag geldt voortaan een wachtperiode van zes maanden.

Vakbond ontevreden

ACOD Overheidsdiensten waarschuwt de toekomstige Vlaamse regeringsonderhandelaars. De startnota van informateur De Wever (N-VA) wil "zoals verwacht" het beleid van de vorige regering op vlak van personeel verderzetten. "Hij spreekt over een slanke en tegelijk performante overheid en over een nieuwe efficiëntieoefening. Meer nog, hij stelt dat de contractuele aanwerving de regel wordt op alle bestuursniveaus. Hij wil opnieuw het verschil tussen ambtenaren en contractuelen inzake ziekteverlof wegwerken.

De Wever is blijkbaar vergeten dat er op het einde van de vorige legislatuur zwaar gestaakt werd tegen wat hij opnieuw op tafel legt, klinkt het bij de vakbond. Hij mag er echter zeker van zijn dat er opnieuw acties komen indien hij weer in dezelfde val trapt. "De statutaire tewerkstelling blijft voor ons de regel," aldus ACOD Overheidsdiensten.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Politiek, Bart De Wever, vlaamse regeringsvorming, zweedse coalitie, N-VA, CD&V, Open VLD, SP.A

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie