104 sociale woningen van Papenvest naar Heembeek en Haren

© Saskia Vanderstichele

Door de heraanleg van de Papenvest-site verdwijnen er 104 sociale woningen ten voordele van meer woningen voor de middenklasse. De Stad Brussel moet die elders op haar grondgebied compenseren en besloot die naar Neder-Over-Heembeek en Haren over te hevelen. Maar dat stuit op kritiek van de oppositie. “De spreiding is gewoon niet meer eerlijk. Waarom gebruikt de Stad niet de vele leegstaande kantoorgebouwen in het centrum?”

In 2018 moeten de vijf sterk verouderde woontorens van de Papenvest-site tegen de grond om er plaats te ruimen voor modernere woningen. Nu tellen de torens 314 sociale woningen, goed voor zo’n 850 huurders. Die bewoners moeten alvast tijdelijk verhuizen, maar niet iedereen kan terugkeren naar de Papenvestsite eenmaal de nieuwe gebouwen af zijn.

Er komen namelijk ook 140 woningen voor middeninkomens op de nieuwe Papenvest. Daardoor verdwijnen er 104 sociale woningen. De Stad wil daarmee naar eigen zeggen meer sociale mix in de buurt brengen, maar verbond er zich wel toe om de verdwijnende sociale woningen elders op haar grondgebied te compenseren.

Die herverdeling krijgt nu vorm. Op de gemeenteraad van maandag werden de terreinen goedgekeurd waar het “overschot” van 104 sociale woningen komen. 62 woningen verhuizen naar Neder-Over-Heembeek, 42 naar Haren, 10 worden elders in het centrum gecreëerd.

‘Trop is te veel’
Maar dat niet naar de zin van CDH. “Dat de woonblokken van de Papenvest moeten vervangen worden door nieuwe woningen, daar is iedereen het wel mee eens denk ik”, steekt Christian Ceux, gemeenteraadslid voor CDH, van wal. “Maar dat de sociale woningen opnieuw naar Neder-Over-Heembeek en Haren moeten, is niet te begrijpen. Die gemeenten hebben al zoveel gegeven: trop is te veel en te veel is trop”.

Ceux verwijst daarmee naar het feit dat de noordelijke deelgemeenten naast heel wat sociale woningen ook al veel van de noodzakelijke infrastructuur zoals de verbrandingsoven, Seveso-fabrieken en ook de toekomstige gevangenis van Haren herbergen. Daarnaast laat de huidige verkeersinfrastructuur een grotere instroom van bewoners niet toe.

Bovendien besliste de federale ministerraad onlangs dat het asielcentrum van het Klein Kasteeltje naar Neder-Over-Heembeek moet verhuizen, een beslissing waar Brussel zich bijna unaniem tegen verzet.  "Er kan geen sprake van zijn dat een oplossing voor het centrum van de stad ten koste gaat van het noorden van Brussel", klonk het toen onder meer bij burgemeester Philippe Close (PS).

Maar de Stad Brussel hanteert dat principe niet als het gaat om de spreiding van sociale woningen, zegt gemeenteraadslid Ceux. “De Stad bezit natuurlijk veel gronden in de noordelijke gemeenten waar het nog wil bouwen, maar waarom wordt er niet eindelijk eens gekeken naar de vele leegstaande kantoorgebouwen in het centrum die kunnen getransformeerd worden tot woningen?”, vraag hij zich af.

Ook verzet tegen 300 parkeerplaatsen
Gemeenteraadslid Marie Nagy, ex-Ecolo en nu onafhankelijk, ziet nog andere problemen met het project van de Papenvest. “Ik ben resoluut tegen het verdwijnen van sociale woningen in het centrum. De nabijheid van openbaar vervoer, van winkels: dat is essentieel voor mensen met een lager inkomen.” Nagy ziet het dan ook niet graag gebeuren dat er sociale woningen verdwijnen ten voordele van woningen voor de middeninkomens. “Het argument van de sociale mix is een drogreden: die is daar al. Mij lijkt het eerder dat de Stad het hele project rendabel wil maken door er ook andere woningen van de Grondregie in te zetten die het duurder kan verhuren.”

Ook de geplande 300 parkeerplaatsen zijn Nagy een doorn in het oog. “De stad beroept zich op de gewestelijke vuistregel dat er voor elke nieuwe woning een parkeerplaats moet voorzien worden. Maar daar kan perfect van afgeweken worden als het over sociale woningen gaat. De parkeerplaatsen komen vooral de Stad zelf goed uit, die haar project van een parking onder de Nieuwe Graanmarkt iets verderop er niet door heeft gekregen."

Ondanks de verzuchtingen van de gemeenteraadsleden uit de oppositie keurde de gemeenteraad maandag de beslissing wel goed. Schepen van Huisvesting Mohamed Ouriaghli (PS) gaf wel te kennen dat er nog kan gepraat worden over enkele modaliteiten.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?