12 prostitutiepanden gesloten in Alhambrawijk

Prostitutie prostituée sekswerkers Alhambrawijk Noordwijk KVS Lakensestraat Prostitutie prostituée sekswerkers Alhambrawijk Noordwijk KVS Lakensestraat
© PhotoNews
| De bewoners van de Alhambrawijk klagen al langer over de overlast door prostitutiebars zoals de ter zielen gegane Tropicana, en het drugmisbruik in onder andere metrostation IJzer.
© PhotoNews
| De bewoners van de Alhambrawijk klagen al langer over de overlast door prostitutiebars zoals de ter zielen gegane Tropicana, en het drugmisbruik in onder andere metrostation IJzer.

In 2018 sloot de Brusselse politie 12 prostitutiepanden en schreef ze 135 pv's uit in de Alhambrawijk, de wijk rond de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) en de Lakensestraat. Dat laat het kabinet van Brussels burgemeester Philippe Close (PS) weten.

De politie heeft 36 mensen gerechtelijk aangehouden, van wie er elf ter beschikking zijn gesteld van de procureur des Konings. Zeventien dossiers zijn overmaakt aan Dienst Vreemdelingenzaken en 29 mensen werden administratief aangehouden voor openbare dronkenschap en de verstoring van de openbare orde.

42 handelszaken werden gecontroleerd en twaalf prostitutiebars werden gesloten. De federale gerechtelijke politie onderzoekt de handelszaken nu. In de loop van het jaar werden nog eens 8.373 automobilisten gecontroleerd op alcohol en drugs. 616 bestuurders gingen op de bon voor inbreuken tegen de wegcode.

Philippe Close laat unisono met de politie van Brussel Hoofdstad-Elsene weten dat de veiligheid in de Alhambrawijk "een absolute prioriteit" blijft. De aanwezigheid van de politie in de wijk is verhoogd, onder andere op vraag van het buurtcomité Alhambra, dat ijvert voor een leefbare woonwijk.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?