Bernard Clerfayt (Défi), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn

| Bernard Clerfayt (Défi), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn.

1.500 kinderen krijgen automatisch kinderbijslag

ADD
© BRUZZ
15/03/2022

In 2021 konden 1.426 kinderen kinderbijslag ontvangen dankzij het automatisch toegekende recht. "Dat is een van de sterke punten van het nieuwe Brusselse kinderbijslagstelsel," aldus bevoegd minister Bernard Clerfayt (Défi).

Bij de uitwerking van het nieuwe Brusselse kinderbijslagstelsel wilde het Brussels Gewest het recht op kinderbijslag verankeren. Dat gebeurde door het principe van de automatische toekenning in te voeren. "Als een kind geen kinderbijslag ontvangt hoewel het er recht op heeft, krijgt het dankzij het raadplegen van het Register automatisch recht op de bijslag," klinkt het bij het kabinet van bevoegd minister Clerfayt.

Famiris, het Kinderbijslagfonds in Brussel, heeft de leiding over het dossier. In 2021 konden zo 1.426 kinderen uit in totaal 1.188 gezinnen, met een budget van 3,2 miljoen euro, kinderbijslag ontvangen dankzij het automatisch toegekende recht.

'Belangrijk vangnet'

"Ze zijn gemiddeld 8 jaar oud en groeien op in eerder kleine gezinnen (1,2 kinderen per gezin)," klinkt het verder. "Iets minder dan 15 procent van de betrokken kinderen heeft de Belgische nationaliteit."

Uit diezelfde cijfers blijkt ook dat 23 procent opgroeit in een gezin met een laag inkomen en 2,5 procent in een gezin met een gemiddeld inkomen. Bovendien groeit 23 procent van deze kinderen op in een eenoudergezin.

“Ons doel is ervoor te zorgen dat de Brusselse gezinnen de gezinsbijslagen waarop ze recht hebben, ontvangen. Het automatische recht vormt een belangrijk vangnet en een echte stap voorwaarts in de strijd tegen de bestaansonzekerheid van de Brusselse kinderen”, besluit Bernard Clerfayt.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni