Nawal Ben Hamou (PS), staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (gedelegeerd door Rudi Vervoort)

| Nawal Ben Hamou (PS), staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen

200 aanbevelingen voor Brusselse strijd tegen discriminatie

JP
© BRUZZ
18/01/2022

Met het afronden van de rondetafelconferentie Assisen tegen Racisme komt het Brussels wetboek tegen discriminatie een stap dichterbij. Een rapport van meer dan tweehonderd aanbevelingen geeft daartoe een aanzet. Die gaan van het vergemakkelijken van het afgeven van werkvergunningen aan mensen zonder papieren tot beter toezicht op praktijktesten op de woningmarkt.

In april 2021 startten de assisen tegen racisme, een reeks gesprekken met politici en organisaties uit het middenveld over de stand van zaken betreft discriminatie en racisme in Brussel. Voor het eerst werden in het Brussels parlement brede hoorzittingen gehouden (het waren er meer dan 35) over moeilijkheden die Brusselaars van diverse afkomst ervaren in verschillende domeinen, van werkgelegenheid en huisvesting, gezondheid en toegang tot diensten, mobiliteit, ruimtelijke ordening tot preventie en veiligheid.

De commissie Gelijke Kansen ging op vraag van staatssecretaris Nawal Ben Hamou (PS) aan de slag met de aanbevelingen uit het middenveld en balde ze samen in een rapport. Daar staan meer dan tweehonderd aanbevelingen in.

"Het wetboek moet zorgen voor een betere bescherming en kennis van de grondrechten van alle Brusselaars"

Nawal Ben Hamou, staatssecretaris voor Gelijke Kansen (PS)

Enkele opvallende voorstellen: in het rapport staat dat de toegang tot opleidingen voor mensen zonder papieren makkelijker moet worden gemaakt. Ook is in het rapport opgenomen de huidige procedures voor de gelijkstelling van buitenlandse diploma's te wijzigen en kosteloos te maken. Het toezicht op de praktijktesten op de huizenmarkt moet worden verbeterd.

Heldere wetgeving

De aanbevelingen moeten dienen voor het Brussels wetboek ter bestrijding van discriminatie. "Doordat het aantal bepalingen in de loop der jaren zo sterk is toegenomen, zijn ze moeilijk te begrijpen en toe te passen, waardoor ze veel minder doeltreffend zijn geworden," zei Ben Hamou eerder. "Mijn doelstelling is tweeledig: dat dit eenvormige wetboek uiteindelijk leidt tot een betere bescherming van de grondrechten van alle Brusselaars, en dat de Brusselaars hun grondrechten ook beter kennen dankzij dit wetboek."

"Het parlement is een van de plaatsen waar de werking van onze samenleving in vraag moet kunnen worden gesteld," reflecteert Rachid Madrane (PS), voorzitter van het Brussels Parlement, op de assisen.

"Het was dan ook duidelijk dat wij ons moesten buigen over racisme, antisemitisme en discriminatie, kwesties die nog steeds actueel zijn voor een kleine wereldstad als Brussel, waar 184 verschillende nationaliteiten samenleven. Na de uitgebreide hoorzittingen beschikken we over een inventaris en een reeks aanbevelingen van het maatschappelijk middenveld die als basis zullen dienen voor verdere bezinning."

Interfederaal actieplan

Naast het Brussels wetboek, moeten de richtlijnen ook worden opgenomen in een breder perspectief. In de Interministeriële Conferentie ter bestrijding van racisme (met ministers uit andere landsdelen, red.) zullen Brusselse politici het ook zeker aandragen. Het doel van die conferentie is de afspraak na te komen die België in 2001 in Durban in Zuid-Afrika is aangegaan om met een interfederaal actieplan tegen racisme en rassendiscriminatie te komen.

De Assisen tegen Racisme vloeien voort uit de veertigjarige verjaardag van de De antiracismewet, ook wel gekend als de wet-Moureaux.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni