30.000 meldingen voor Fix My Street

Na ruim twee jaar heeft ‘Fix My Street’ al bijna 30.000 meldingen van defecten aan rijwegen of stoepen in het Brussels Gewest gekregen. Het aantal meldingen neemt de laatste maanden nog toe.

 

Een gat in het wegdek, een losliggende stoeptegel of straatverlichting die de dienst weigert. Burgers kunnen op eenvoudige wijze gebreken aan de openbare ruimte aangeven via de website of applicatie Fix My Street – dat is Engels voor ‘herstel mijn straat’. Dit meldpunt ging eind april 2013 van start voor het grote publiek en telt intussen reeds 29.500 meldingen. Wekelijks komen daar tientallen nieuwe bij. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), dat de applicatie en website beheert.

Grofweg drie vierde van alle meldingen handelt over gemeentewegen, de rest over gewestwegen. Een vergelijking tussen de gemeenten maken, is niet relevant, zo waarschuwt het CIBG, want elke gemeente verschilt qua oppervlakte, wegdek, type bevolking, aantal melders en instapdatum in het meldpunt.

Het aantal meldingen bleef de voorbije twee jaar redelijk stabiel. Wel opmerkelijk is een stijging van 30 percent van het aantal meldingen in de eerste drie maanden van 2015, in vergelijking met vorig jaar. Inge Paemen, woordvoerster van Brussel Mobiliteit, verklaart: “In het eerste trimester van 2014 namen nog niet alle gemeenten deel.” Intussen participeren naast de negentien Brusselse gemeenten en Brussel Mobiliteit ook MIVB, Belgacom, Vivaqua en Sibelga. Met Netbrussel lopen verkennende gesprekken over deelname.

Soort meldingen
Wat kan beter aan de Brusselse gewestwegen? Zowat 51 percent van de meldingen gaat over stoepen, 40 percent over rijwegen, zes percent over fietspaden, gevolgd door groenzones en bruggen/tunnels. Meer specifiek handelen deze problemen over wegbekleding (38 procent) en signalisatie (23 procent). Naast verlichting en straatmeubilair/paaltjes vervolledigen beplanting, wateropvang en objecten op de weg het lijstje.

Volgens CIBG-woordvoerder Tony De Coux volgen alle wegbeheerders de incidenten die hen zijn toegewezen, stipt op. Inge Paemen van Brussel Mobiliteit geeft een voorbeeld uit de praktijk: “Als een melding ontvankelijk is, bepaalt Brussel Mobiliteit of het snel, of minder snel ingrijpt. Voor één defecte lantaarnpaal rijden we niet onmiddellijk uit. Die zetten we op de planning en wordt dan samen met andere problemen aangepakt. Voor verschillende defecte palen, rijden we meteen uit want er is een veiligheidsrisico.” Naast dringendheid en planning spelen ook weersomstandigheden vaak een rol.

Fix My Street, een initiatief dat in 2007 in het Verenigd Koninkrijk gelanceerd werd, bestaat inmiddels in verscheidene steden en landen. In België springt het Brussels Gewest, in samenwerking met de gemeenten en het CIBG, als eerste op de kar. Het online meldpunt telt om en bij de 3.800 unieke gebruikers.

 

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?