Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS.)

Akkoord voor hoger loon in Brusselse non-profitsecor

© Belga - BRUZZ
23/12/2021

De verschillende Brusselse regeringen – Brussels Gewest, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) – hebben donderdag met de sociale partners en werkgevers een akkoord gesloten voor de periode 2021-2024. Daarin zijn een geleidelijke loonsverhoging van 5 procent, betere arbeidsomstandigheden en een vrijkaart voor het openbaar vervoer voorzien.

Het gaat om een akkoord voor Brusselse rusthuizen, revalidatiecentra, psychiatrische instellingen en initiatieven voor beschut wonen.

Op 15 juli beslisten de Brusselse regeringen op voorstel van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en minister-voorzitter van het college van de Franse Gemeenschapscommissie Barbara Trachte (Ecolo) al de perimeter van het non-profitakkoord uit te breiden tot bepaalde gewestelijke sectoren, en het budget voor het Brusselse non-profitakkoord 2021-2024 op te trekken van 30 miljoen naar 57 miljoen euro tegen het einde van de legislatuur.

Het nieuwe non-profitakkoord komt tegemoet aan vijf grote doelstellingen die naargelang de realiteit in de sector een verschillende invulling zullen krijgen. Er wordt geleidelijk een loonsverhoging voor de werknemers in de non-profit doorgevoerd door de IFIC-classificatie en het IFIC-loonmodel te implementeren (IFIC is een vzw voor functieclassificatie, red.). Daarvoor wordt tegen het einde van de legislatuur een budget van 40 miljoen euro vrijgemaakt waardoor de werknemers mogen rekenen op gemiddeld tot vijf procent meer loon.

Rusthuispersoneel

De IFIC-barema's gelden nu al in alle Belgische ziekenhuizen en in Vlaamse zorginstellingen. Vanaf 1 juli 2022 moeten ze volgens het nieuwe protocolakkoord ook gelden in Brusselse rusthuizen, revalidatiecentra, psychiatrische instellingen en initiatieven voor beschut wonen.

Daarnaast komen er vanaf 2022 maatregelen om de werkbaarheid te bevorderen met onder meer het recht op drie opeenvolgende weken verlof, uurroosters die van tevoren bekend zijn, het Tandemplan en stabiele arbeidsovereenkomsten. Ook worden de personeelsnormen versterkt en krijgen alle werknemers van de vzw's in de non-profit een voorkeurtarief in de vorm van een vrijkaart voor de MIVB.

Voor de werkgevers komt er in totaal 1 miljoen aan financiële steun, om bijvoorbeeld personeelstekorten tijdens die aansluitende verlofweken op te vangen.

Aantrekkelijkheid verhogen

De sociale partners en de regering zijn het ook eens geraakt over de verdeling van het meerjarige begrotingskader van 2021 tot 2024. Dat kader moet het mogelijk maken om de IFIC-classificatie en het IFIC-loonmodel vanaf 1 juli 2022 volledig te implementeren in de gezondheidszorgsectoren die naar de GGC zijn overgeheveld en die vallen onder paritair comité 330. Daarvoor is een budget van 19 miljoen euro beschikbaar.

"Het non-profitakkoord 2021-2024 weerspiegelt ons streven om de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de non-profitsectoren in het Brussels Gewest te vrijwaren en de budgettaire inspanning van de regering zichtbaar te maken in het dagelijkse leven van de werknemers," zegt minister-president Rudi Vervoort.

GIBBIS, de koepel van Brusselse privéziekenhuizen, reageert in een persbericht tevreden dat het akkoord "de aantrekkelijkheid van beroepen in de non-profitsector kan verhogen."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni