Beschuldigden mogen niet langer onderworpen worden aan dagelijkse naaktfouilles

© Belgaimage
| December 2022: beschuldigden Mohamed Abrini en Osama Krayem op het assisenproces van de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 in metrostation Maalbeek en Brussels Airport.
Updated: 29-12-2022 - 19:50

De Brusselse kortgedingrechter verbiedt de dagelijkse naaktfouilles die de beschuldigden op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 moesten ondergaan. Dat nieuws wordt bevestigd door de persmagistraat van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel.

Zes beschuldigden in het assisenproces hadden de minister van Justitie gedagvaard in kort geding, over de omstandigheden waarin ze elke dag vanuit de gevangenis worden overgebracht naar het gerechtsgebouw in Haren. De zes klaagden aan dat ze dagelijks naaktfouilles moesten ondergaan, waarbij ze door de knieën moesten buigen, en bij hun overbrenging een blinddoek dienden te dragen.

Tijdens de eerste dagen van het proces werd er in de transportvoertuigen ook luide muziek afgespeeld, maar dat was gestopt nadat de advocaten van de zes de minister in gebreke hadden gesteld. Volgens de advocaat van de Belgische staat waren zowel de naaktfouilles als de blinddoeken noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen, maar dat ziet de kortgedingrechter anders.

Vernedering

Volgens de kortgedingrechter vormen die dagelijkse naaktfouilles immers een vernederende behandeling en zijn ze dus in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, omdat ze dagelijks en systematisch plaatsvinden en te verwachten valt dat ze gedurende het hele, maandenlange proces zullen plaatsvinden. Bovendien lijken ze volgens de kortgedingrechter niet gerechtvaardigd in het licht van alle andere veiligheidsmaatregelen rond het proces, en toont de overheid niet aan op welke manier de verschillende beschuldigden een bedreiging vormen.

De blinddoeken vormen dan weer geen vernederende behandeling en zijn wel noodzakelijk voor de veiligheid, aldus nog de kortgedingrechter. De Belgische staat kan nog in beroep gaan tegen de beschikking, maar die is intussen wel uitvoerbaar. De staat krijgt acht dagen de tijd om de beschikking uit te voeren, zoniet wacht haar een dwangsom van 1.000 euro per inbreuk.

FOD Justitie bekijkt of ze in beroep gaat

De FOD Justitie respecteert de beslissing van de kortgedingrechter over de dagelijkse naaktfouilles van de beschuldigden van het proces van de aanslagen van 22 maart 2016, maar bekijkt ook of ze in beroep zal gaan tegen de beslissing. "Wij zullen de beslissing van de rechtbank uiteraard respecteren en zullen daartoe de nodige stappen zetten", klinkt het donderdag in een reactie.

Daarnaast analyseert de FOD de beschikking grondig, samen met de FOD Binnnelandse Zaken en de federale politie, "zowel vanuit juridisch oogpunt met het oog op een eventueel beroep, als vanuit veiligheidsoogpunt."

"In dit stadium kunnen wij geen verdere commentaar geven, behalve dat wij ons gezamenlijk blijven engageren om het assisenproces zo sereen mogelijk te laten verlopen", klinkt het nog.

Aanslagen Brussel

Op de luchthaven van Zaventem ontploften op 22 maart 2016 twee bommen. Ook in metrostation Maalbeek was er een explosie. Op 12 september ging het proces, dat 9 maanden zal duren, van start in Brussel.
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?