Leopold II tunnel

Brokkentunnel Leopold II baart zorgen

Steven Van Garsse
© Brussel Deze Week
10/11/2015

Een incident in de Rogiertunnel met een vallend stuk beton brengt het urgente dossier van de renovatie van de Leopold-II-tunnel weer in de aandacht. Volgens sommigen kan die maar beter definitief gesloten worden.

A ls minister van Openbare Werken Pascal Smet (SP.A) één ‘klotedossier’ erft van zijn voorganger, dan is het wel de renovatie van de Leopold-II-tunnel.

De vorige regering besliste in de lente van 2012 om de tunnel volledig te renoveren. Uit een studie is immers gebleken dat de tunnel grove mankementen vertoont. Als er een brand uitbreekt in de tunnel is er onvoldoende extractiecapaciteit om de rookgassen te verwijderen, en zullen “verschillende honderden mensen aan de toxische rook blootgesteld worden,” zo staat in een rapport dat in de lente van 2013 aan de gewestelijke mobiliteitscommissie is gepresenteerd.

Bovendien is “door de lengte van de tunnel, het intensief gebruik en het de gebrekkige veiligheid het risico groot dat er zich (binnen afzienbare tijd) een zwaar ongeval voordoet,” aldus nog het rapport.

Er zijn nieuwe nooduitgangen nodig, meer afzuiginstallaties, een betere brandbeveiliging, onder meer van de elektrische installaties. Daarnaast moeten het wegdek, plafond en zijwanden dringend aangepakt worden.
De vorige regering nam uiteindelijk geen beslissing. Daarmee krijgt Smet het op zijn bord.

Weinig daadkracht

Leopold II tunnel instorting
Dat er weinig daadkracht is in dit dossier, heeft te maken met de enorme mobiliteitsgevolgen die de tunnelrenovatie met zich meebrengt. Er rijden dagelijks 65.000 auto’s door. Bij een tunnelrenovatie is de automobilist hoe dan ook de klos.

De veiligste en goedkoopste oplossing is om de tunnel anderhalf jaar te sluiten en hem in die tijd grondig te renoveren. Mits goede begeleidende mobiliteitsmaatregelen is dat een haalbare kaart.

Alleen is zo’n beslissing erg onpopulair. Wellicht zal de regering opteren voor de duurdere optie: de tunnel in het weekend volledig sluiten, en in de week alleen ‘s nachts. Een derde optie is om de tunnel alternerend te sluiten en zo het spitsverkeer zoveel mogelijk vrije doorgang te geven. De werken duren dan wel vijf jaar. Het risico op ongevallen is in de twee laatste opties een pak groter.

Minister Smet heeft al twee keer beloofd om snel te trancheren. Hij heeft zopas de beslissing opnieuw verdaagd. Nu naar eind dit jaar. Hij liet wel al weten dat er na de beslissing bijkomend twee jaar nodig is om mobiliteitoplossingen voor te bereiden.

Intussen gaan er stemmen op om de tunnel definitief te sluiten. Burgemeester van Jette Hervé Doyen (CDH) is daar een hevige voorstander van. Hij vindt de tunnel niet meer van deze tijd. “Zo’n tunnel is als een vloek in de kerk. Het is een ondergrondse stadsboulevard, waarmee je het verkeer op die as verdubbelt, én er alleen maar extra verkeer mee aantrekt. Ik gebruik de tunnel nooit,” zo zei hij onlangs in het parlement. “Je staat er toch alleen maar in de file.”

Ook Ecolo en Groen zijn, op een meer voorzichtige manier, dezelfde mening toegedaan. In Lyon is bijvoorbeeld een tunnel definitief gesloten zonder veel problemen, zo zegt parlementslid Céline Delforge (Ecolo).

Dat de Leopold-II-tunnel definitief dichtgaat is onwaarschijnlijk. Zelfs al houdt dat een besparing in van maar liefst 140 miljoen euro. Een tussenoplossing zou kunnen zijn om toch te kiezen voor een volledige sluiting tijdens de renovatie, en een goede openbare vervoersoplossing te voorzien. Met een grote overstapparking aan de rand van de stad en een beter gebruik van het voorstadsnet zou dat sommige automobilisten misschien over de streep kunnen trekken om voortaan altijd met het openbaar vervoer naar Brussel te komen.

Vraag is nu hoe ‘brokkelig’ de Leopold-II-tunnel, en bij uitbreiding de andere Brusselse tunnels zijn. Voor de Rogiertunnel heeft Smet een inspectieverslag gevraagd. Dat zou eind dit jaar klaar moeten zijn. Voor de Leopold-II-tunnel is dat inspectieverslag er al, na tal van incidenten met vallende brokstukken. Volgens politie en brandweer is de tunnel vandaag veilig.

Bij de gewestelijke mobiliteitsadministratie Mobiel Brussel leeft intussen de vrees dat de juridische verantwoordelijkheid bij een tunnelramp uiteindelijk bij de ingenieurs van Mobiel Brussel terecht zal komen, en niet bij de bevoegde minister. Dat is een lastige affaire, want het is de politiek, en niet de administratie, die een beslissing neemt over het al dan niet renoveren van de tunnel.

Renovatie Leopold II-tunnel

De renovatiewerken aan de verouderde Leopold II-tunnel zullen tot 2021 duren. Enkel 's nachts en tijdens de zomers wordt de tunnel volledig afgesloten.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving, Renovatie Leopold II-tunnel

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni