'Brussel heeft spuitruimtes nodig'

Jasmijn Post, Peter Detailleur
© BRUZZ
21/09/2016

In Nederland, Duitsland en en Zwitserland bestaan ze: ruimtes waar drugsgebruikers op veilige wijze harddrugs kunnen consumeren. Hulpverleners uit de sector zijn voorstander van een dergelijke ruimte in Brussel en ook het Brussels Gewest is ervoor gewonnen.

‘Gebruiksruimtes’ zijn plaatsen waar drugsgebruikers op een veilige manier hun zelf meegebrachte middelen kunnen gebruiken. Het aanwezige personeel verleent eerste hulp en kan fatale overdosissen voorkomen. Steriele spuiten voorkomen dat ziektes als hiv en hepatitis C worden doorgegeven. Bovendien daalt het verbruik in het openbaar, en de bijhorende overlast.

“Vergeleken met andere landen lopen we in België hopeloos achter,” zegt Tommy Thiange van de vzw Dune, de grootste Brusselse organisatie op het gebied van straathoekwerk. “Strengere politiecontroles zijn geen oplossing. Een gebruiksruimte is dat wel.”

Brussel wil wel
De Brusselse regering staat overwegend positief tegenover een gebruiksruimte. Er zijn op initiatief van minister-president Rudi Vervoort (PS) al verschillende bijeenkomsten geweest met de andere gewesten. Op 24 oktober komt de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid samen. Kurt Doms van de Cel Drugs van de FOD Volksgezondheid: “De vraag voor een gebruikersruimte komt vooral uit Brussel. Er wordt nu onderzocht of het haalbaar is: zorgorganisatorisch, wettelijk en financieel. Het is een moeilijke kwestie, vooral op het gebied van aansprakelijkheid. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk als iemand ter plaatse een overdosis krijgt?”

Op dit moment is er in de Kamer al een PS-wetsvoorstel hangende dat het installeren van dergelijke ruimtes mogelijk moet maken. Sébastien Alexandre van Fedito, dat verschillende spelers uit het veld overkoepelt: “Veel van de bevoegdheden in de zorg zijn geregionaliseerd sinds de zesde staatshervorming. Dat is heel goed, maar we zijn er nog niet. De basis voor de drugswetgeving stamt uit 1921. Het is een federale wet. Die wet moeten we aanpassen om een dergelijke ruimte in Brussel te kunnen installeren. In de huidige federale regering zitten een aantal partijen zoals N-VA en CD&V die er niet voor gewonnen zijn.”

Alexandre hoopt op een doorbraak in november. “Als het wetsvoorstel er nu niet door komt, dan blijven we met wetgeving zitten die stamt uit 1921. Ten opzichte van onze buurlanden lopen we tientallen jaren achter,” besluit Alexandre.

We gingen praten met drugsverslaafden in het premetrostation Beurs. Lees de reportage hier.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni