Brussel overschrijdt al tien jaar grenswaarden voor stikstofdioxide in lucht

© PhotoNews
| Stikstofdioxide (NO2) wordt vooral uitgestoten door het wegverkeer en de industrie.

Ons land slaagt maar niet in zijn verplichting om goede luchtkwaliteit te verzekeren voor zijn burgers, zo klaagt de Europese Commissie aan. Zo overschrijdt Brussel al sinds 2010 de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) in de lucht.

Een richtlijn uit 2008 over luchtkwaliteit legt grenswaarden voor schadelijke stoffen vast. De wettekst verplicht de lidstaten bij overschrijdingen om speciale actieplannen op te maken met gepaste maatregelen om de limietwaarde zo snel als mogelijk terug te bereiken.

België sukkelt al sinds de inwerkingtreding van de richtlijn in 2010 met de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2), dat vooral wordt uitgestoten door het wegverkeer en de industrie. In 2018 besloot de Europese Commissie uiteindelijk om een inbreukprocedure te openen, maar dat heeft vooralsnog niet het gewenste resultaat opgeleverd.

België heeft 2 maanden om te reageren

In een mededeling stelt de Commissie donderdag/vandaag vast dat de grenswaarden voor NO2 al sinds 2010 worden overschreden in Brussel, en sinds 2015 in Antwerpen, dat vijf jaar uitstel had verkregen. Daarnaast merkt de Commissie op dat er in Charleroi nog steeds een meetplaats moet ingericht worden om luchtvervuiling door het verkeer in kaart te brengen.

De Commissie stuurde België donderdag een zogenaamd met redenen omkleed advies, de laatste etappe in de inbreukprocedure vooraleer de zaak voor het Hof van Justitie kan gebracht worden. Ons land heeft twee maanden tijd om te reageren. België is niet de enige lidstaat die moeite ondervindt om de Europese luchtkwaliteitsnormen te halen. Zo kregen Polen en Tsjechië donderdag een gelijkaardige brief in de bus.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?