Fietsen in Brussel masker tegen fijn stof

Brusselaar fietst vooral als ontspanning

© brusselnieuws.be
21/02/2015

39 procent van de volwassen Brusselaars gebruikt wel eens de fiets. Dat blijkt uit de eerste Fietsbarometer van mobiliteitsclub VAB, waarbij 2.000 Belgen ondervraagd werden over hun fietsgebruik. De fiets wordt in Brussel vooral gebruikt voor ontspanning.

In Vlaanderen ligt het aandeel fietsers bijna dubbel zo hoog, op 76 procent. Zowel in Brussel als in Vlaanderen gebruikt 9 op de tien fietsers zijn tweewieler om te ontspannen. In Vlaanderen wordt de fiets echter vaker gebruikt om te gaan werken (28 procent) en te winkelen (54 procent). In Brussel liggen die percentages op respectievelijk 12 en 19 procent. In Brussel zijn er ook bijna evenveel sport- en alleterreinfietsen als stadsfietsen. In Vlaanderen heeft 82 procent van de ondervraagden een stadsfiets.

Het aandeel intensieve fietsers in Brussel is ook kleiner. Zes procent legt meer dan 2.000 kilometer per jaar af. In Vlaanderen is die groep met 17 procent beduidend groter.

Fietsers die gebruik maken van een elektrische fiets zijn vandaag nog een kleine groep. Zes procent in Vlaanderen en vier procent in Brussel. Wel geeft elf procent van de Brusselaars aan om in de toekomst een elektrische fiets te willen kopen.

De barometer peilde ook naar de oorzaken van fietsongevallen. De fietsvaardigheid blijkt de belangrijkste oorzaak met 41 procent van de ongevallen. Het gaat dan over evenwicht verliezen (25 procent) of vallen bij het plots ontwijken van een hindernis (16 procent). In drie op de tien gevallen is de fietsinfrastructuur de oorzaak, in vijftien procent van de gevallen andere weggebruikers. De auto telt daarbij voor 10 procent, 5 procent is te wijten aan andere fietsers.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni