Catherine De Bruecker, ombudsvrouw van het Brussels Gewest

| Catherine De Bruecker, ombudsvrouw van het Brussels Gewest

Brussels Gewest heeft vanaf vandaag eigen ombudsdienst

© Belga
01/09/2022

Vanaf vandaag kunnen Brusselaars die problemen hebben met de Brusselse administratie klacht indienen bij de Brusselse ombudsdienst. De onafhankelijke dienst wil op die manier een beeld krijgen van de moeilijkheden die de burgers ondervinden en zal ook instaan voor de bescherming van klokkenluiders. Catherine De Bruecker krijgt de eer om de eerste Brusselse ombudsvrouw te zijn.

"Wij zijn onafhankelijk van de administratie en treden volledig onpartijdig op om oplossingen te vinden wanneer de vertrouwensband tussen een persoon en een overheidsdienst is verzwakt", verklaart De Bruecker.

"Aan de hand van de klachten die wij ontvangen, zullen wij ons een beeld kunnen vormen van de moeilijkheden die de burgers ondervinden bij de organisatie van hun dagelijks leven. Dit zal ons in staat stellen met de administraties samen te werken, steeds in dialoog en op een welwillende manier, om individuele situaties op te lossen en structurele oplossingen te zoeken."

De ombudsdienst zal de geijkte klachtenprocedures niet vervangen. Enkel indien er geen oplossing bereikt kan worden na het probleem te hebben aangekaart bij de betrokken administratie, kan de ombudsdienst worden ingeschakeld.

Daarnaast zal de ombudsvrouw ook klokkenluiders die gevallen van misbruik of fraude melden, in bescherming nemen "tegen represailles door zijn of haar werkgever in verband met de melding". Met de indiensttreding van de ombudsvrouw wordt het Brussels Gewest de laatste entiteit in ons land die een eigen ombudsdienst krijgt.

De ombudsdienst is bereikbaar via de website ombuds.brussels, per telefoon (02/549 67 00), per e-mail (klachten@ombuds.brussels), of op afspraak in zijn kantoren (Oud Korenhuis 1, 1000 Brussel).

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Samenleving, Catherine de Bruecker, ombudsdienst

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni