1827 BEELD Nieuwstraat drukte en solden

| Drukte in de Nieuwstraat.

Brusselse bevolking groeit het hardst van de gewesten

© Belga - BRUZZ
08/06/2023

Brussel kende het voorbije jaar procentueel de grootste bevolkingsgroei van de drie gewesten. Het gaat om een stijging van 1,52 procent of 18.538 inwoners, blijkt uit gegevens van Statbel die donderdag werden gepubliceerd. Ons land zag het geheel aantal inwoners ook toenemen: met meer dan 113.000 tot 11.697.557 in totaal.

Het natuurlijk saldo, wanneer het aantal geboorten groter is dan het aantal sterfgevallen, was positief in Brussel. Het interne migratiesaldo daarentegen was negatief. Dat betekent dat meer mensen vertrokken vanuit het Brussels Gewest naar de twee andere gewesten, dan dat mensen uit deze twee gewesten naar Brussel verhuisden.

De grootste bevolkingsgroei in absolute aantallen vorig jaar was voor het Vlaams gewest: +75.931 of +1,13 procent. In het Waals gewest kwamen er het afgelopen jaar 19.080 inwoners bij (+0,52 procent).

België: meer overlijdens dan geboorten

Voor heel België zag statistiekbureau Statbel een hogere bevolkingsgroei dan normaal (+0,98 procent in plaats van ongeveer +0,5 procent). Een verklaring moet worden gezocht bij de internationale migratie en meer bepaald de oorlog in Oekraïne.

Het internationaal migratiesaldo (aantal immigraties versus emigraties) was mede daardoor in 2022 positief (+116.554). Het natuurlijk saldo, dat geboorten tegen overlijdens afweegt, was in het gehele land - in tegenstelling tot in Brussel - wel negatief (-2.787).

Een negatief natuurlijk saldo is uitzonderlijk, klinkt het nog. Enkel in 2020, het jaar gekenmerkt door de coronapandemie, was er ook een negatief natuurlijk saldo (-13.111). Daarvoor moet Statbel teruggaan tot de jaren 1940 om een negatief saldo terug te vinden.

Laag aantal geboortes

De verklaring ligt vooral bij het lagere aantal geboortes. In 2022 werden 113.593 geboorten geteld in ons land, het laagste aantal in zeker zes jaar. De daling is vooral opvallend in Brussel (- 6 procent). In geen enkele maand werden in ons land meer dan 10.000 baby's geboren, en dat is niet meer gebeurd sinds 2002. Bij Belgische moeders daalt het geboortecijfer met 5,1 procent, bij moeders met de buitenlandse nationaliteit is de trend stabiel (+0,8 procent).

Het aantal overlijdens lag op 116.380 in 2022, met uitzondering van coronajaar 2020 het hoogste aantal van de jongste jaren.

Statbel verwijst hiervoor naar de vergrijzing, een aanzienlijke oversterfte tijdens de zomermaanden en het griepvirus dat tweemaal circuleerde: in april en in december. Die laatste maand werd ook gekenmerkt door een koudeprik met slechtere luchtkwaliteit en de aanwezigheid van het RSV-virus.

Het internationaal migratiesaldo was in 2022 dan weer veruit positief, mede door de oorlog in Oekraïne. Statbel telde 57.514 immigranten met de Oekraïense nationaliteit. Het aantal emigraties (117.085) lag min of meer op het niveau van voor de coronapandemie.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni