Brusselse rechtbank beslist: overheid moet wettelijke basis voor coronamaatregelen regelen

© PhotoNews
| Zaterdag 20 maart 2021: na een wereldwijde Facebook-oproep wordt ook in het Ter Kamerenbos geprotesteerd tegen de beperking van de individuele vrijheid door de coronamaateregelen van de overheden.

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft de Belgische overheid veroordeeld. De Belgische overheid moet binnen de dertig dagen een oplossing moet zoeken voor de onwettelijke basis waarop de coronamaatregelen zijn gebaseerd, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag vertraging. Dat heeft meester Audrey Lackner bevestigd aan Belga, na berichtgeving van Le Soir. Lackner treedt in deze zaak op voor de Liga voor Mensenrechten en de Franstalige Mensenrechtenliga. De federale regering gaat in beroep.

De rechtbank is van oordeel dat de maatregelen van de regeringen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan illegaal zijn. Lackner zegt dat de rechtbank eigenlijk zegt dat de wettelijke basis waarop de ministeriële besluiten gebaseerd zijn, niet geldig is.

De Nederlandstalige en Franstalige Mensenrechtenliga's waren enkele weken terug naar de rechtbank gestapt met een verzoekschrift, om de overheid het ministerieel besluit van 28 oktober, en zijn latere wijzigingen, te laten schorsen.

De verdediging had aangevoerd dat deze besluiten "gebaseerd zijn op ontoereikende rechtsgronden en systematisch worden onttrokken aan de Raad van State onder het mom van hoogdringendheid". Volgens de advocaten is die hoogdringendheid, na een gezondheidscrisis die nu al een jaar duurt, slechts een excuus om een parlementair debat over de maatregelen uit de weg te gaan.

Beroep van regering

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) tekent beroep aan tegen het vonnis. Dat heeft de minister woensdag aangekondigd in de Kamer. Ze gaf aan dat zowel de Raad van State als correctionele en burgerlijke rechtbanken eerder hadden geoordeeld dat de huidige wettelijke basis voor de coronamaatregelen wel degelijk voldoet. Verlinden merkte ook op dat de beschikking niet tot gevolg heeft dat de huidige maatregelen niet meer moeten worden nageleefd.

De kop van een eerdere versie van dit artikel van persagentschap Belga was: "Brusselse rechtbank beslist: overheid moet de coronamaatregelen opheffen." Dat is niet helemaal juist. De rechter heeft geoordeeld dat de Belgische overheid de wettelijke basis waarop de coronamaatregelen zijn gebasseerd in orde moet brengen. Het gaat de mensenrechtenliga's er vooral om dat de pandemiewet wordt aangenomen, niet dat de maatregelen worden opgeheven.

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?