Gaypride 2019 c Karen Vandenberghe 38

De pride van 2019.

Brusselse regering roept Brussel uit tot vrijheidszone voor LGBTQIA+'ers

© Belga
01/07/2021

De Brusselse regering heeft donderdag haar steun aan de LGBTQIA+-gemeenschap herbevestigd door het Brussels Gewest formeel uit te roepen tot "vrijheidszone voor LGBTQIA+'ers", om solidair te zijn met het initiatief van het Europees Parlement van 11 maart.

Uit een mededeling na afloop van de ministerraad blijkt dat de Brusselse regering zich er formeel toe verbindt het Brussels Gewest uit te roepen tot vrijheidszone voor LGBTQIA+'ers, in navolging van de verklaring die het Europees Parlement op 11 maart 2021 voor de hele Europese Unie heeft uitgevaardigd. De regering gaat ook een beleid voeren dat de rechten van LGBTQIA+-personen bevordert en beschermt, en anderzijds discriminatiemechanismen bestraft.

De regering Vervoort veroordeelt ook het optreden van de Poolse en de Hongaarse regering tegen de rechten van LGBTQIA+-personen, dat in strijd is met het handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en ook alle andere vormen van discriminatie ten aanzien van deze personen. Tenslotte wordt de officiële zetel van de Brusselse regering tijdens de "Pride Month" versierd met de kleuren van de regenboogvlag.

Gewestelijk plan voor inclusie

"We veroordelen met klem de schending van de rechten van LGBTQI'ers door de Poolse en de Hongaarse regering. Deze aanvallen, die indruisen tegen de basiswaarden van onze rechtsstaat, zijn volledig in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Europese wetgeving. Daarom wilden we met dit krachtige gebaar onze steun betuigen aan de LGBTQIA+-gemeenschap", benadrukt minister-president Rudi Vervoort (PS). Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) wijst erop dat de regering zich in september over een gewestelijk plan voor de inclusie van LGTBQIA+'ers zal buigen.

"Door Brussel uit te roepen tot vrijheidszone voor LGBTQIA+'ers, willen we de strategische positie van Brussel - de hoofdstad van Europa en ook de zetel van veel internationale instellingen - versterken als stuwende kracht om homoseksualiteit wereldwijd uit het strafrecht te halen en de vrijheden en rechten van LGBTQIA+-personen te verdedigen", vult Pascal Smet (one.brussels-Vooruit), staatssecretaris bevoegd voor Europese en Internationale Betrekkingen, aan.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni