Philippe Close (PS), burgemeester van Brussel-Stad, en Michel Goovaerts, korpschef van de politie in Brussel-Stad.

| De zeven organisaties, onder wie JES Brussel, geven aanbevelingen aan de korpschef en de burgemeesters. In beeld: Philippe Close (PS), burgemeester van Brussel-Stad, en Michel Goovaerts, korpschef van de politie in Brussel-Stad.

Campagne tegen etnisch profileren door politie van start

TDN
© BRUZZ
10/06/2020
Updated: 10/06/2020 13.01u

Zeven organisaties starten woensdag een campagne tegen etnisch profileren door de Belgische politie. De initiatiefnemers formuleren ook vijf concrete aanbevelingen aan politici en politie, zoals de registratie van identiteitscontroles. "Controles zonder gegronde redenen omwille van huidskleur, hebben een immense impact."

Onder de noemer 'Niet Normaal - Stop etnisch profileren' willen Amnesty International, JES Brussel, Liga voor Mensenrechten, Minderhedenforum, Uit De Marge, Ligue des Droits Humains, MRAX en activist Yassine Boubout de komende twee jaar het publiek sensibiliseren rond etnisch profileren door de politie.

"Voor veel mensen is etnisch profileren een vaag concept, sommigen weten zelfs niet dat het gebeurt", zegt Eveline Vandevelde, coördinator van de campagne. "Maar voor mensen met een migratieachtergrond is het soms zo aanwezig dat het bijna een 'normaal' deel van hun leven lijkt. Een politiecontrole kan gebeuren op elke hoek van de straat. Als dat gebeurt omwille van iemands kleur of afkomst, kan dat lang blijven nazinderen."

Registratie van identiteitscontroles

De campagne formuleert vijf kernaanbevelingen voor politici en politie. Zo vraagt ze onder meer dat burgemeesters, korpschefs en de minister van Binnenlandse Zaken werk maken van een duidelijk verbod in de wet en heldere instructies voor politiemensen op het terrein. Daarnaast pleit de campagne voor registratie van identiteitscontroles en het recht van burgers om politieacties te documenteren beter te beschermen.

"Etnisch profileren blijft nog te dikwijls onder de radar", aldus Vandevelde. "Mensen die het meemaken, willen het snel van zich afschudden en dienen niet makkelijk klacht in. Deze campagne is nodig om dit probleem hoog op de politieke agenda te zetten, want zonder deze druk, blijft het te makkelijk onderaan in de schuif liggen."

Sensibilisering tijdens opleiding

De wet verbiedt nu al elke discriminatie op grond van enkele beschermde criteria, zoals etnische afstamming, valt te horen op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Die wet legt ook strafrechtelijke sancties op aan openbare ambtenaren of officieren die discrimineren ten opzichte van een persoon op basis van één van die beschermde criteria, klinkt het. "Een identiteitscontrole die enkel gebaseerd is op de veronderstelde etnische afstamming van een persoon is dus verboden."

Daarnaast worden politieagenten doorheen hun opleiding gesensibiliseerd, verzekert het kabinet-De Crem. "Diverse modules van het algemeen studiereglement voorzien in het onderricht in materies betreffende de bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. Er wordt gehamerd op de diversiteit en het respect voor iedereen alsook het gegeven dat politiemensen handelen naar deviant gedrag en niet naar identiteit."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving , politiegeweld , JES Brussel , Yassine Boubout , Amnesty International , Liga voor Mensenrechten , Minderhedenforum , Uit de Marge , Ligue des Droits Humains , MRAX , Niet Normaal - Stop Etnisch profileren

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni