beurs cover BRUZZ 1539

Zowel Wallonië als het Brussels Gewest zijn voorstander van de installatie van een spuitruimte; een plek waar druggebruikers op veilige wijze hun zelf meegebrachte harddrugs kunnen consumeren. De federale overheid en Vlaanderen zijn koele minnaars. Toch laten de verschillende overheden het idee nu onderzoeken.

Ze bestaan al in tal van andere Europese landen: ‘risicobeperkende gebruiksruimtes’. Harddruggebruikers krijgen er steriele spuiten, waardoor ziektes geen kans krijgen en het openbare druggebruik daalt, samen met de bijbehorende overlast.

In België verbiedt een wet uit 1921 het bestaan van zulke ruimtes. De bevoegde Brusselse en Waalse ministers steunen een wijziging van die wet. "Risicobeperkende gebruiksruimtes verbeteren de levenskwaliteit en de gezondheid van de gebruikers, beperken risico's en verbeteren de toegang tot de zorg. Het gebruik in de publieke ruimt zal verminderen. De kosteneffectiviteit van bepaalde vormen van schadebeperking, zoals spuitenruilprogramma’s, is al aangetoond," klinkt het in de synthesenota. Toch steunen de federale ministers het wetsvoorstel niet. Ze achten de oprichting van de spuitruimtes niet prioritair.

“De federale overheid zal geen wijziging van de wet van 24 februari 1921 ter zake initiëren of steunen,” staat dan ook in het rapport van de Interministeriële Conferentie Drugs van maandag. Daarin kwam federaal minister Maggie De Block (Open VLD) samen met onder andere de bevoegde Brusselse ministers Jodogne (DÉFI), Vanhengel (Open VLD), Gosuin (DÉFI) en minister-president Vervoort (PS).

Studiegroep
Toch is er een lichtpuntje. In opdracht van de ministers heeft de Algemene Cel Drugsbeleid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid een synthesenota opgesteld die vraagt om verder studiewerk omtrent de spuitruimtes. Federaal staatssecretaris voor wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA) zal de studiegroep selecteren.

Die nota is maandag goedgekeurd in de interministeriële conferentie. De nota zegt dat er een haalbaarheidsstudie georganiseerd moet worden over de randvoorwaarden van de spuitruimtes. Die zou volgens de ACD klaar kunnen zijn in 2017.

“Maar goed, de resultaten van die studie kunnen nog zo positief zijn, als de huidige regering de wet niet wil wijzigen, komen de spuitruimtes er niet,” aldus Kurt Doms van de drugscel van de FOD. “Misschien zal de volgende regering (in 2019, nvdr.) wel een wetswijziging willen doorvoeren, als ze na het onderzoek zeker zijn van de heil van de spuitruimtes.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving , Politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni