Terkamernabdij

| (archiefbeeld) Abdij Ter Kameren

Doulkeridis voert verbod op muziekinstallaties in na aanhoudend nachtlawaai

EDB
© BRUZZ
08/07/2021

De geleidelijke opheffing van de coronamaatregelen gaat in Elsene gepaard met overlast in de publieke ruimte. Om nachtlawaai en netheidsproblemen tegen te gaan, neemt de burgemeester van Elsene maatregelen. Zo is het 's nachts niet langer toegestaan om versterkte geluidsapparatuur te gebruiken in de openbare ruimte en wordt aanwezigheid in de tuinen van de Abdij van Ter Kameren 's nachts verboden.

De geleidelijke opheffing van de coronamaatregelen, de komst van het mooie weer en het einde van de school- en universitaire activiteiten gaan voor de gemeente Elsene niet enkel gepaard met een intensiever gebruik van de openbare ruimte, maar ook met een overlast die de gemeente niet langer kan aanvaarden. Vooral nachtelijk lawaai als achtergelaten afval, vormen een probleem.

Om tot een betere relatie tussen de gebruikers van de openbare ruimte enerzijds, en de buurtbewoners anderzijds, te komen, neemt Christos Doulkeridis (Ecolo), burgemeester van Elsene, maatregelen. Zo zal het tussen 22.00 uur en 7.00 uur 's morgens verboden zijn om versterkte geluidsapparatuur te gebruiken in de openbare ruimte op het hele grondgebied van de gemeente Elsene. Daarnaast zal aanwezigheid in de tuinen van de Abdij van Ter Kameren verboden zijn tussen 23.00 en 6.00 uur.

"We kregen heel wat klachten binnen van buurtbewoners en via de politie," aldus burgemeester Doulkeridis. "De lockdowns hebben nieuwe attitudes tot stand gebracht bij de mensen waardoor ze vaker activiteiten in open lucht plannen. Dat is natuurlijk heel goed en te begrijpen. Maar we moeten een evenwicht zien te bekomen. Voor veel buurtbewoners is het nachtlawaai en de hopen afval die achtergelaten worden, vooral in de buurten van de tuinen van de Abdij van Ter Kameren, niet meer vol te houden."

Niet-naleving van deze twee verordeningen wordt bestraft met administratieve boetes van maximaal 100 euro. Beide verordeningen treden in werking op maandag 12 juli.


Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni