Daklozen die in Etterbeek niet naar winteropvang willen, worden aangehouden

© BRUZZ
09/01/2024
Updated: 09/01/2024 18.43u

Naar aanleiding van de koudegolf neemt de burgemeester van Etterbeek Vincent De Wolf (MR) een drastische maatregel om de daklozen in zijn gemeente te beschermen. Hij heeft een politieverordening uitgevaardigd die het mogelijk maakt daklozen die niet naar de winteropvang willen, administratief aan te houden zodat ze de nacht niet in de kou doorbrengen.

Met de nieuwe politieverordening van De Wolf zijn daklozen voortaan verplicht om onderdak en bescherming te zoeken binnen de voorziening van de gemeente. In samenwerking met Arnaud Van Praet, voorzitter van het OCMW van Etterbeek, werd daarvoor zondagavond een noodopvangcentrum geopend als aanvulling op de bestaande nachtopvang.

Gaan de daklozen niet vrijwillig in op het voorstel van de gemeente, dan kunnen ze daar door de politie toe gedwongen worden. Zodra ze worden opgevangen, moet de politie ook een arts inschakelen om de gezondheidstoestand van de dakloze en het risico voor zijn veiligheid te beoordelen als hij naar buiten zou terugkeren. Indien het advies van de arts niet gunstig is, moet de dakloze tot de volgende ochtend worden vastgehouden.

De politieverordening laat dus, in geval van absolute noodzaak en wanneer de arts het gevaar voor de gezondheid bevestigt, de administratieve aanhouding toe van daklozen die "hun eigen veiligheid in gevaar brengen". De maatregel gaat in van zodra de nachttemperaturen -5°C bereiken en zal van kracht blijven tot eind februari.

Tijdens het winteroffensief in februari 2018 had de burgemeester van Etterbeek al een gelijkaardige maatregel genomen. Het systeem werd opnieuw toegepast in 2021.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni