© Ivan Put

Federaal Planbureau: ‘1,3 miljoen Brusselse inwoners tegen 2070’

EDB
© BRUZZ
06/03/2020

Volgens de voorspellingen van het Federaal Planbureau zal de toename van de bevolking in het Brussels gewest tussen 2019-2070 afnemen in vergelijking met de periode 1991-2019. Tegen 2070 zou het gewest bijgevolg 1,3 miljoen inwoners tellen. Volgens VUB-demograaf Patrick Deboosere moet er evenwel voorzichtig omgesprongen worden met die cijfers.

Was er in de periode 1991-2019 nog sprake van een gemiddelde jaarlijkse aangroei van 9.000 personen in het Brussels gewest, dan spreken de voorspellingen van een aangroei van ‘slechts’ 2.100 inwoners per jaar voor de periode 2019-2070.

Maar bij die daling van de groei moeten enkele kanttekeningen geplaatst worden, waarschuwt demograaf Patrick Deboosere (VUB). “We moeten beseffen dat vooruitberekeningen op lange termijn altijd op een aantal hypotheses worden gebaseerd, en daarom ook gevaarlijk kunnen zijn.”

Een eerste hypothese die Deboosere aanhaalt, betreft de aanpassing van het vruchtbaarheidscijfer voor België. “Waar men in een vorige projectie nog rekende met een vruchtbaarheidscijfer van 1,8 kinderen per vrouw, ging men ditmaal uit van 1,7 kinderen per vrouw. Dat heeft gevolgen op lange termijn, ook voor de Brusselse cijfers.”

Te hoge inschatting

Daarnaast gaat het Planbureau ervan uit dat het internationaal migratiesaldo voor Brussel constant blijft, terwijl men van het intern migratiesaldo - dat nu ook al negatief is - wel verwacht dat het een daling zal laten optekenen, en dat er dus steeds meer mensen Brussel zullen inruilen voor Vlaanderen en Wallonië dan omgekeerd.

Maar Deboosere stelt zich vragen bij die aannames. “Het internationaal migratiesaldo ligt vast in de voorspellingen omdat er eenvoudigweg geen andere hypothese voor bestaat.”

"Ik denk dat de uitstroom mogelijk te hoog ingeschat wordt."

VUB-demograaf Patrick Deboosere

“Wat de interne migratie betreft: het Planbureau zag in het verleden dat jonge gezinnen zich in een minder stedelijke omgeving wilden vestigen, en daarom uit Brussel wilden trekken, en trekt die lijn door. Vanaf de jaren 2000 zien we echter dat verhuisbewegingen uit Brussel steeds vaker door het verdringingsmechanisme – waarbij hoge prijzen mensen wegjagen –, dan door suburbanisatie worden ondernomen."

“Bovendien wordt stedelijk wonen vanaf die periode steeds minder als negatief beschouwd. Een deel van de mensen die vertrekken, gaat niet meer naar het platteland, maar trekt naar andere verstedelijkte gebieden zoals Vilvoorde, Aalst, Charleroi,” aldus Deboosere.

“De hypothese die aan de voorspellingen ten grondslag ligt, kan met andere woorden in twijfel getrokken worden, want mensen zullen mogelijk net vaker in Brussel blijven. Ik denk dat de uitstroom misschien te hoog ingeschat wordt.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Samenleving, bevolkingsgroei, patrick deboosere, VUB, federaal planbureau, suburbanisatie, verdringingsmechanisme

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie