Fietssnelweg kanaalzone Brussel klaar in verkiezingsjaar 2019

© Marc Gysens

Het Vlaams Gewest en de provincie Vlaams-Brabant stomen zich klaar om de nieuwe Fietsostrade Antwerpen-Mechelen uit te breiden met een Fietssnelweg tot Vilvoorde en de gewestrand met Brussel, van Zenne-oevers tot Vilvoorde en Budabrug (2016). Daar moet Brussel een aansluiting op breien met het FietsGEN.

In realisatie hinkt Brussel ver achterop. Nu er 6,8 miljoen van het Economisch Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Efro) beschikbaar is, lijkt de kogel door de kerk. De moeilijkste circulatieknelpunten kunnen worden weggewerkt vanaf 2018.

Tom Dehaene, CD&V-gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant en voorzitter van de nv Waterwegen en Zeekanaal: “Vanuit het potentieel om fietssnelwegtracés (FietsGEN) te ontwikkelen, hebben we 15 routes gedefinieerd, die tot tien kilometer buiten Brussel gaan. Daaruit zijn aansluitend op de fietsostrade Antwerpen-Mechelen, het tracé Mechelen-Vilvoorde en de verdere uitbreiding naar Brussel als prioritair weerhouden. Gemene deler is dat dit fietsplan het woonwerkverkeer zal faciliteren. In onze regio is het een gezamenlijke oefening van de Vlaamse overheid, de provincies, de gemeenten, het Agentschap Natuur & Bos en Waterwegen en Zeekanaal. Omdat Brussel ook fietssnelwegen voor ogen had, hebben we een stuurgroep opgericht. We stemmen de fietssnelwegen af op elkaar.”

De AB-route (Asse-Brussel) is daar een eerste samenwerkingsmodel van. Op een verbindingsstuk tussen het Researchpark in Zellik en Ganshoren na, kun je al ver Brussel in. Een tweede prioritair tracé is de kanaalroute, opgesplitst in Noord en Zuid. Een derde prioritair tracé is de hst-route, tussen Leuven en Brussel. Om een en ander te realiseren heeft de provincie Vlaams-Brabant 12 miljoen voorzien.

Economische groeipool
Voor deze fietssnelwegen investeert de provincie 60 procent en Vlaanderen 40 procent, maar alle voorstudiekosten worden volledig door de provincie gedragen. Een en ander staat in een aangepast reglement, dat ook voorziet om zoveel als mogelijk 4 meter breedte na te streven. Langs de Zenne-oevers is men daar volop mee bezig.

Dehaene: “Richting Brussel is er een gigantische opportuniteit, want er zijn weinig goede fietspaden vandaag. Het fietsgebruik in Vlaanderen is gemiddeld 11 procent. In de Rand van Brussel schommelt dit tussen 5 en 10 procent: heel laag dus. Bovendien blijkt dat 70 procent van de bewoners tegen de Brusselse Rand gemiddeld verplaatsingen doen van minder dan 10 kilometer. Heel wat Randbewoners zouden dus verleid kunnen worden door fietssnelwegen: het spaart hen tijd en fileleed, is gezonder en meer ontspannend. Temeer daar er maar 6 procent regendagen zijn.”

“Ik ben recent samen met Brusselse minister Pascal Smet (SP.A) en het kabinet van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) in Kopenhagen de fietssnelwegsituatie gaan bekijken, en onze neuzen staan nu in één richting. In Denemarken wordt zelfs geld uit de sociale zekerheid gehaald om te investeren in fietspadinfrastructuur. Als Vlaams-Brabant en Brussel haar economische groeipool wil handhaven, moet de mobiliteit grondig aangepakt worden. Als het verkeer stilstaat, verliezen we die troef. De return voor ons fietsnelwegenplan op Brussel is dus niet financieel, maar zal een maatschappelijke winst boeken: naar gezondheid en economische opportuniteiten.”

In de pijplijn
Vlaams-Brabant werkt dus haar tracés af, maar Brussel hinkt achterop. Gorik Van Holen, woordvoerder van Brussels minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet (SP.A), bevestigt de langere termijn. “De logische aansluiting op Vilvoorde is de kanaalroute. Het fietspad is grotendeels gerealiseerd maar op drie cruciale punten blijven er obstakels: de Van Praetbrug, Sainctelette en Ninoofsepoort. Daar is de bovengrondse verkeerssituatie een kluwen voor fietsers. Een en ander zit in de planning. Parallel hieraan komt er deze zomer op de Groendreef (langsheen het kanaal tussen het kruispunt De Trooz en het Redersplein, red.) een fietspad, afgescheiden van de rijweg.”

Van Holen: “De knelpunten op het kanaal zelf kunnen worden aangepakt dankzij een Europese subsidiepot, die twee weken terug toegestaan werd. Het gaat om 6,8 miljoen euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Efro) die binnen Brussel dient om drie fietsverbindingen te bouwen onder de kanaalbruggen en om het fietstraject langs de Vilvoordsesteenweg te verbeteren. Concreet krijgen de Van Praetbrug en de bruggen aan Sainctelette en Ninoofsepoort elk een ‘onderbrug’, naar analogie met het fietspad in Kuregem (Anderlecht). Daardoor lossen we het probleem op dat de fietser een moeilijk verkeerskruispunt moet trotseren. Het budget voor die onderbruggen is goedgekeurd. De procedures om de bouwvergunningen te krijgen zitten in de pijplijn. Een en ander zal in 2018 gerealiseerd worden. In 2019 zou de fietssnelweg in Brussel klaar moeten zijn.”

Onderbruggen
Nog in het kader van de Efro-subsidies wordt in 2018 het fietspad op de Vilvoordsesteenweg verbeterd. Een haag zal de steenweg van het nieuwe fietspad afscheiden. Daarmee wordt het probleem opgelost van het opvliegend steenslag, dat door het wegverkeer op het fietspad terechtkomt. Sowieso gaat het afgescheiden fietspad worden doorgetrokken over de gewestgrens; een engagement van het Vlaams Gewest en de provincie Vlaams-Brabant. Aan de overzijde, voorbij de Van Praetbrug richting Budabrug, is er al een fietsstrook.

Blijft het oude dossier Havenlaan, dat tijdens de vorige legislatuur (toenmalig bevoegd minister Brigitte Grouwels, CD&V) heel wat discussie losweekte. Van Holen: “Het is onze ambitie om heel binnenkort de definitieve nieuwe plannen voor de Havenlaan uit de doeken te doen. Daar zitten over de volledige lengte afgescheiden fietspaden in. Via de onderbruggen aan Sainctelette en Van Praet zou dit voor een perfecte aansluiting zorgen op de reeds bestaande fietspaden. Deze zomer wordt de bouwvergunning aangevraagd voor de heraanleg van de Veeweidekaai, waar nu een tijdelijke oplossing voor fietsers is gerealiseerd. In 2016 kunnen de werken daar dan beginnen.”

Nieuwe fietsersbrug
Ook het dossier Ninoofsepoort komt in stroomversnelling, met nieuwe veilige fietsovergangen. Van Holen: “In het begin van deze legislatuur hebben we een wijziging op de vergunningsaanvraag ingediend, omdat de tram het park in twee deelde, wat niet zo veilig was. Inmiddels is die vergunning afgeleverd. Het park met al wat errond zit wat betreft mobiliteitsinfrastructuur willen we deze legislatuur af hebben. Daar zit dus ook een veilige fietsdoorgang langs het kanaal in en een nieuwe fietsersbrug ter hoogte van het Meininger Hotel. Daarmee hebben we een oplossing geboden voor de belangrijkste knelpunten voor fietsers in het Brussels Gewest. We willen daar onze hand voor in het vuur steken, dat dit alles in 2019 klaar zal zijn. De aansluiting op de Rand speelt in het voordeel van iedereen die in Brussel woont, en van de verbetering van de Brusselse mobiliteit en de luchtkwaliteit.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?