'Francken creëert zelf beeld van transitmigranten’

Zoals elke vrijdag hield vrijwilligersorganisatie Vriendschap Zonder Grenzen ook deze morgen een solidariteitsontbijt voor de migranten die in het Maximiliaanpark verblijven. Naast een snelle (her-) opening van een nieuw opvangcentrum, pleit de actiegroep ook voor betere communicatie. “Heel wat migranten weten hier nauwelijks wat hun rechten én plichten zijn”, aldus medewerker Loïc Fraiture.

Koffie, fruitsap en iets om te knabbelen. Heel de zomer lang voorziet vrijwilligersorganisatie Vriendschap Zonder Grenzen de rij migranten aan de Dienst Vreemdelingenzaken elke vrijdagochtend van een ontbijt. Vandaag kregen ze daarbij hulp van een aantal studenten die deel uitmaken van de Comac, de jongerenbeweging van de PVDA.

‘Verenigd Koninkrijk niet voor iedereen beloofde land’
In de eerste plaats hopen zij dat deze mensen zo snel mogelijk een dak boven hun hoofd krijgen, maar daarnaast willen ze vooral het beeld van de ‘transitmigrant’ de wereld uit helpen. “Vanuit het kabinet van Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie voor de N-VA, red.) wordt voortdurend de nadruk gelegd op de term ‘transitmigrant’”, zo begint Loïc Fraiture van Vriendschap Zonder Grenzen zijn verhaal.

“Het ideaal van het Verenigd Koninkrijk is echter lang niet voor iedereen van toepassing. Er zijn inderdaad migranten die België als een tussenstop zien op weg naar ‘het land van melk en honing’, maar het overgrote deel is gewoon slecht geïnformeerd of wordt al van in het begin de foute denkrichting ingeduwd.”

‘Geef ze een reden om te blijven’
De flyers die worden uitgedeeld aan de ingang van de Dienst Vreemdelingenzaken zijn daar volgens Fraiture een exponent van. “In plaats van een reden te geven om te blijven, worden ze gestimuleerd om te vertrekken. Het beeld van een gepakte plastieken zak spreekt boekdelen.”

“Verder deelt Francken te pas en te onpas vertrekpremies uit om het aantal migranten tot een minimum te beperken en wil hij de termijn van de Dublinverordening uitbreiden (daardoor zou het land waar een persoon als eerste een asielaanvraag heeft ingediend verantwoordelijk blijven tot het einde, red.).”

“Dat schrikt heel wat mensen af om een verblijfsvergunning aan te vragen en dan is het natuurlijk gemakkelijk om het beeld van de ‘transitmigrant’ op te hangen."

"Gelukkig komen er regelmatig advocaten langs die de migranten wijzen op hun rechten en plichten. We zijn ook blij dat een aantal Brusselse advocaten zich bekommeren om het lot van deze mensen en klacht hebben neergelegd.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?