Gemeente Anderlecht lanceert jeugdactieplan

SB
© BRUZZ
17/06/2022

Met het actieplan wil de gemeente Anderlecht het welzijn tussen 13 en 26 jaar op een realistische en gestructureerde wijze verbeteren. Dat zal ze doen in samenwerking met interne en externe samenwerkingen.

“De aanpak is uniek: door te luisteren naar de jongeren, door alle positieve energie te bundelen, met de steun van alle diensten en verenigingen, willen we een reeks acties uitvoeren die beantwoorden aan de concrete behoeften die op het terrein werden vastgesteld”, zegt burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps (PS).

Het Jeugdactieplan is gebaseerd op de stand van zaken die de cel Jeugd opmaakte in 2020-2021. Daarnaast werd meermaals in gesprek gegaan met de jongeren. In rondetafelgesprekken werd naar de behoeften van de jeugd geluisterd, waarop het actieplan tot stand kwam.

“We hebben de jongeren in elke wijk ontmoet om te horen wat hun behoeften zijn. Dit actieplan is voor hen en met hen opgesteld”, zegt Fatiha El Ikdimi, schepen van Franstalige Jeugd (Les Engagés).

Concreet is het actieplan gebaseerd op tien pijlers en bevat het de strategische doelstellingen en acties aanbevolen op de rondetafelgesprekken. De acties en projecten zijn verspreid over 2022, 2023 en 2024, afhankelijk van de termijn waarop ze kunnen gerealiseerd worden.

“We weten dat dit een grote stap is, maar we zijn er klaar voor”, aldus Fatiha El Ikdimi, schepen van Franstalige Jeugd.

Het Jeugdactieplan is een initiatief van schepen van Franstalige Jeugd, Fatiha El Ikdimi met de steun van Anderlechts burgemeester Fabrice Cumps en het schepencollege.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni