Gewest schorst reglement van Brussel-Stad tegen kinderbedelarij

© Photonews

Twee maanden geleden kondigde de Stad Brussel een nieuw reglement aan dat minderjarigen jonger dan zestien verbiedt om te bedelen. Dat reglement heeft de Brusselse regering vorige week geschorst.

Eind maart voerde het college van Brussel-Stad een nieuw reglement in rond kinderbedelarij. Het reglement verbiedt bedelaars om vergezeld te zijn van kinderen of jongeren onder zestien jaar. Als reden voor het nieuwe reglement haalt het college de schoolplicht aan. Om die te doen gelden voorziet het nieuwe reglement in meer straathoekwerk en andere begeleidende maatregelen. De stok achter de deur is een boete van 350 euro.

Het reglement werd deels onthaald op positieve reacties van actoren op het terrein, maar de Franstalige mensenrechtenliga Ligue des Droits Humains (LDH) diende klacht in bij Brussel Plaatselijke Besturen. Die klacht blijft niet zonder gevolg, blijkt nu. Op 19 mei beslist Brussels minister van Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt (Défi) om het reglement te schorsen, weet RTBF.

Dat wordt bevestigd door Carole Poncin, de woordvoerster van burgemeester van Brussel-Stad Philippe Close (PS). "Wij weten het nog maar net. We moeten de schorsing nu bestuderen en daarna bekijken we hoe we hiermee moeten omgaan", aldus Poncin. Waarom het reglement geschorst werd, is volgens haar nog niet helemaal duidelijk.

'Schoolplicht geldt niet tijdens weekends'

In het schorsingsbesluit staat onder meer dat artikel 2 "geen reglementair toepassingsgebied betreft, maar louter een opdracht voor de politie." Artikel 2 van het reglement houdt in de eerste plaats in dat de politie de instructie krijgt om bedelaars die vergezeld worden door minderjarigen te informeren over het bedelverbod.

Daarnaast wijst het Gewest erop dat de schoolplicht geldt voor kinderen van vijf tot achttien jaar, alhoewel het gemeentereglement slechts kinderen tot zestien jaar viseert. "De schoolplicht geldt niet tijdens weekends en vakantiedagen, terwijl het reglement wel heel het jaar door geldt", staat nog in het schorsingsbesluit.

Volgens LDH is het bedelverbod discriminerend en stigmatiserend en zijn er andere manieren om kinderen achter de schoolbanken te krijgen. "Deze schorsing biedt gemeentebesturen de kans om dit reglement op een andere manier te bekijken, op een manier waarin het kind centraal staat", reageert de mensenrechtenliga nog bij RTBF. De Stad Brussel heeft veertig dagen de tijd om het reglement te verdedigen.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?