Groen, Ecolo en MR willen Laanan dringend horen over Net Brussel

© Peter Dhondt - BRUZZ
| Net Brussel.

Ecolo en Groen willen dat staatssecretaris Fadila Lanaan dringend toelichting komt geven over de toestand bij het Agentschap Net Brussel in de commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement, ook al heeft de assemblee vorige week haar werkzaamheden opgeschort in aanloop van de verkiezingen. Ook oppositiepartij MR meent dat er meer nodig is dan een externe audit van het agentschap.

Aanleiding voor de opschudding is een artikel woensdag in L'Echo waaruit blijkt dat de financiële toestand van Net Brussel meer dan precair is. Voor dit jaar wordt een put van niet minder dan 51 miljoen euro verwacht - een deficit van 8,4 miljoen, een provisie van 9 miljoen voor het personeel en 34 miljoen voor de uitvoering van een vonnis.

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg achtte Net Brussel schuldig aan illegale staatssteun omdat er geen controle is op de contracten voor bedrijfsafval, geen weging van afvalstoffen en geen boekhoudkundige basis voor aangekondigde tarieven, waardoor het 20 procent van de subsidies moet inleveren. De krant meldde nog dat de Brusselse regering op advies van de Inspectie Financiën een bankgarantie voor een lening van 20 miljoen euro weigerde aan Net Brussel.

'Disfuncties'

De groenen herinneren dat ze al jaren de disfuncties binnen Net Brussel aanklagen, zoals het gebrek aan transparantie in het bestuur, de illegale steun, de behandeling van het organisch afval ver buiten het gewest, het vermengen van het gescheiden opgehaalde afval, de fraude met de tankkaarten en het ontbreken van inventarissen.

Ecolo en Groen wijzen er ook op dat zij als eerste een externe audit vroegen over de aangehaalde problemen. Ze dringen ook al lang aan op een gescheiden boekhouding van de commerciële activiteiten en de openbare dienstverlening. De groene oppositie vreest dat de weigering van de bankgarantie het functioneren van de afvalophaling, de openbare netheid en de job van de duizenden medewerkers van het Agentschap in gevaar brengt.

'Meer nodig dan externe audit'

"Een jaar geleden verzekerde de staatssecretaris dat de vermindering van de subsidie geen enkel gevolg zou hebben voor het personeel. Nu horen we dat de leefbaarheid van het Agentschap Net Brussel in gevaar is. We vragen dus dat staatssecretaris Lanaan toelichting komt geven in het parlement. Het zou onaanvaardbaar zijn dat de voorzitter van het parlement de dringende samenroeping van de commissie Leefmilieu zou weigeren", stelt Ecolo-fractieleidster Zoé Genot.

Ook MR verwijst naar de verschillende interpellaties over het beheer van Net Brussel. Vermits de oppositie de regering niet meer kan interpelleren in het parlement, vraagt fractieleider Vincent De Wolf dat de staatssecretaris de redenen toelicht waarom de structurele problemen niet werden opgelost. Er is duidelijk meer nodig dan een externe audit, menen de Franstalige liberalen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?