| Archiefbeeld: een anti-5G betoging in Brussel.

Groen licht van Brussels Parlement voor eerste overlegcommissie over uitrol van 5G

HD
© Belga
12/02/2021

Het Brussels Parlement heeft vrijdag de oprichting van de eerste overlegcommissie goedgekeurd, die in april van start zou gaan en de uitrol van 5G in het gewest zou onderzoeken. Op de oppositiebanken klonk er kritiek op het feit dat er eerst voor een voorstel van de fracties is gekozen en niet eerst voor een commissie over het daklozenbeleid, dat door de huidige koudegolf en de coronacrisis erg actueel is. De meerderheid stemde voor, de oppositie onthield zich.

Het Brussels Parlement heeft voor 2021 twee overlegcommissies gepland, die bestaan uit 15 parlementsleden en 45 burgers die uitgeloot worden uit bewoners van het gewest van 16 jaar en ouder. Het uitgebreid bureau heeft zowel een suggestie van burgers over het daklozenbeleid en van meerdere fracties over de uitrol van 5G in het Brussels Gewest weerhouden.

De commissies zouden zetelen van 24 april tot 6 juni en van 26 juni tot 17 juli. Voor de samenstelling van de overlegcommissie over 5G wordt in de week van 15 februari de lottrekking gehouden van 10.000 mensen. Die krijgen de week nadien een uitnodigingsbrief, waarmee ze zich tot 22 maart kunnen inschrijven. Tijdens de week van 29 maart volgt dan de trekking van de burgers die effectief in de overlegcommissie zullen zetelen. Op 24 april start de commissie dan met haar werkzaamheden tot 6 juni.

Eerst daklozenbeleid

De oppositie was niet gelukkig met de keuze van het onderwerp van de eerste overlegcommissie. De overlegcommissies zouden de kloof tussen de burger met de politiek moeten verkleinen, maar de meerderheid kiest voor een onderwerp dat door de fracties zelf naar voren geschoven is, klonk het zowel bij Cieltje Van Achter (N-VA) als bij Clementine Barzin (MR), Françoise De Smedt (PVDA-PTB) en Bianca Debaets (CD&V). De gezondheidscrisis zal in april nog niet voorbij zijn, merkte Van Achter nog op. "60 mensen in een zaal samenbrengen, terwijl onder meer begrafenissen met erg weinig mensen doorgaan..."

Ook Fouad Ahidar (one.brussels-sp.a) had liever gehad dat eerst de overlegcommissie over het daklozenbeleid aan beurt was gekomen, maar zei zich te zullen houden aan de afspraak binnen de meerderheid en voor de oprichting van de overlegcommissie over 5G te zullen stemmen. Pepijn Kennis (Agora) was verheugd dat de eerste overlegcommissie aan de slag zal gaan, maar had toch een opmerking over de afbakening van het onderwerp: de vraag is niet of 5G er in Brussel komt of niet, maar wel hoe 5G zal worden uitgerold. Verschillende oppositieleden wezen er ook op dat de regering het onderling niet eens is over het dossier.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni