Groen licht voor omvorming E40 tot stadsboulevard met 2x4 rijstroken

© Belga
21/01/2017

De Brusselse regering heeft het Masterplan E40 - Parkway goedgekeurd. Het doel is de progressieve en kwalitatieve omvorming van de Reyerswijk door in het kader van de ontwikkeling van het Mediapark onder meer een aangename stadsingang, een echte stadsboulevard, een nieuwe wijk en een park aan te leggen. De werken starten in de zomer van 2018, na de renovatie van de Reyerstunnels.

Uit studies voor de herinrichting deze stadsingang bleek dat, rekening houdend met de huidige verkeersstroom, de E40 op die plaats kan worden heringericht. De Brusselse regering heeft zich donderdag daarom gunstig uitgesproken over een omvorming van de E40 tot stadsboulevard met 2x4 rijstroken (tegenover 2x6 op dit ogenblik).

Op dezelfde vergadering werd ook de renovatie van de tunnels van en naar Montgomery en Meiser goedgekeurd. De omvorming van de E40 zal gepaard gaan met de aanleg van een nieuwe openbare ruimte van grootstedelijke omvang op de vrijgemaakte verkeersstroken, die zal fungeren als de ruggengraat van een nieuw netwerk van openbare ruimten dat doorheen de wijken loopt.

"Deze optimalisering van de stadsingang en de aanleg van de Mediaparkwijk met een eigen park, op de huidige site van de RTBF en de VRT, moeten dit deel van ons Gewest - één van de tien prioritaire ontwikkelingspolen die de Regering heeft geïdentificeerd om de levenskwaliteit in Brussel te verbeteren en in te spelen op de aangekondigde bevolkingsgroei - een nieuwe aanblik geven", stelt minister-president Rudi Vervoort.

Te groot en te weinig gebruikt
Vervoort benadrukt dat alle simulaties en tellingen aantonen dat de E40 vandaag té groot is en té weinig gebruikt wordt. "We stellen eenvoudigweg voor om het volume van de weg af te stemmen op het gebruik dat er dagelijks van wordt gemaakt en we nemen natuurlijk ook de nodige voorzorgen om te vermijden dat het verkeer zich verplaatst naar de omliggende wijken. Het is niet de bedoeling dat de verkeersomstandigheden verslechteren".

De aanpassing van het profiel van de E40 gaat gepaard met een betere begeleiding van de gebruikers op de weg, het verminderen van de verkeerssnelheden en een permanente monitoring van de mobiliteit om het succes van het project te waarborgen en het indien nodig bij te stellen.

Het project voorziet bovendien in de uitbouw van een nieuw aanbod van stedelijke mobiliteit. Zo worden ook nieuwe eigen banen voor de bussen in de wijken aangelegd en staat het optimaliseren van het fietsnetwerk en de voetgangerswegen op het programma.

Reëel grootstedenbeleid
Vervoort herinnert eraan dat, los van dit project, het fileprobleem door pendelverkeer nog steeds het best kan worden opgelost door een reëel grootstedenbeleid (RER, transitparkings, intergewestelijk openbaar vervoer, enz.) uit te bouwen waardoor pendelaars gebruik kunnen maken van een aantrekkelijk alternatief. Hij benadrukt ook dat alles gebeurt in samenwerking met de verschillende strategische besturen van het Vlaams Gewest.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni