Groen: ‘Vervoort dwarsboomt zelf gewestelijk mobiliteitsbeleid’

© Jef Van de Veire - BRUZZ

Volgens oppositiepartij Groen bouwt minister-president Vervoort (PS) het gewestelijk mobiliteitsbeleid af door de macht van Brussel Mobiliteit af te nemen ten voordele van de gemeenten. “Vervoort treedt zo de zesde staatshervorming en de broodnodige stroomlijning van het Brusselse mobiliteitsbeleid met de voeten”, klinkt het bij parlementslid Arnaud Verstraete. Vervoort reageert dat het enkel om de rationalisering van enkele wijzigingen uit 2013 gaat.

In de zesde staatshervorming, bijgenaamd het Vlinderakkoord, werd een apart intra-Brussels hoofdstuk toegevoegd, met onder meer aandacht voor de Brusselse mobiliteit. “Een van de voorwaarden voor de groenen om mee te werken aan die staatshervorming was dat Brussel intern zou worden hervormd”, legt Verstraete uit.

In 2013 kwam er zo een kaderordonnantie mobiliteit met de bedoeling om één gewestelijke instantie, namelijk Brussel Mobiliteit, te laten beslissen over de Brusselse mobiliteit. “Dat is logisch en efficiënt, want met twintig instellingen gaat het mobiliteitsbeleid voor geen meter vooruit”, verwijst Verstraete naar de 19 gemeenten.

Adviezen niet langer bindend
Concreet betekende dat dat Brussel Mobiliteit op de hoogte moet gesteld worden van elke wijziging aan het Brussels wegennet en dat de instelling quasi-bindende adviezen kan formuleren. Die regels moeten worden vastgelegd in het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening. Maar, zegt Groen, minister-president Vervoort wijkt af van de zesde staatshervorming door in dat BWRO allerlei criteria af te zwakken en uitzonderingen mogelijk te maken.

De minister-president doet dat volgens de oppositiepartij op verschillende manieren. In de nieuwe versie van het BWRO, dat maandagnamiddag wordt besproken in het parlement, worden zonder details uitzonderingen voorzien op de toepassing van de voorschriften van het gewestelijk mobiliteitsplan.

Zo is de gemachtigd ambtenaar niet langer verplicht een afstemming op het gewestelijk beleid eisen. Werken van “minieme omvang” zouden ook niet meer nagekeken worden op coherentie. Het voorafgaand advies van Brussel Mobiliteit voor de herinrichting van openbare ruimte wordt sterk afgezwakt, net zoals het evocatierecht van de Brusselse regering, die zo dossiers niet langer naar zich zal kunnen toetrekken.

‘Vervoort is een communalist’
Allemaal wijzigingen die niet conform zijn met de zesde staatshervorming, aldus Verstraete. Brussel Mobiliteit moest de gewestelijke instelling worden die het Brussels mobiliteitsbeleid eindelijk zou stroomlijnen, maar Vervoort geeft de macht nu terug aan de gemeenten, klinkt het. “Vervoort – en de PS bij uitbreiding – is een communalist, iemand die nog steeds liever de macht bij de gemeenten ziet dan bij het Gewest. Maar op deze manier blijven meer dan 20 instanties bevoegd voor de mobiliteit in Brussel, dat is gewoon onwerkbaar”, aldus Verstraete.

Minister-president Vervoort reageert ontkennend op de kritiek van Groen. "We zetten de intra-Brusselse hervorming geenszins op de helling en we geven geen bijkomende macht aan de gemeenten. We stellen gewoon voor om bepaalde wijzigingen die ingevoerd waren in 2013 te rationaliseren", laat het kabinet aan onze redactie weten.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Winteropvang breidt capaciteit uit wegens vrieskou

samenleving 1518020455

Nieuws uit Brussel in je mailbox?