Huurders met laag inkomen krijgen extra steun

Voor veel Brusselaars is comfortabel en niet te duur wonen erg moeilijk

De Brusselse regering wil een nieuwe huisvestingstoelage invoeren. Mensen met een inkomen vergelijkbaar met het leefloon krijgen dan steun als ze een woning huren op de privémarkt. Dat is nodig, want in het Brussels gewest wachten 50.000 mensen op een sociale woning. Voor minder welvarende Brusselaars is het merendeel van de woningen op de private huurmarkt onbetaalbaar.

De regering keurde een ontwerpordonnantie goed, die moet dus ook nog goedgekeurd worden door het Brussels parlement. Mensen die in aanmerking komen voor de steun krijgen een eenmalige verhuistoelage, een maandelijkse toelage van 160 euro voor de huur, die stijgt met 20 euro per persoon ten laste (met een maximum van 220 euro per gezin, 280 euro voor een eenoudergezin).

Volgens bevoegd minister Céline Fremault (CDH) komen 3.000 tot 5.000 gezinnen in aanmerking. Dat is een beperkte groep: in het Brussels gewest zijn er net geen 550.000 huishoudens.

60 procent van de Brusselse bevolking is huurder, maar omdat het socialehuisvestingsbeleid ontoereikend is en niet kan voorzien in de (grote) nood aan betaalbare huisvesting voert de regering een toelagesysteem in. Dat is bedoeld om een snelle oplossing te voorzien voor de meest dringende gevallen.

Het systeem vervangt de oude huurtoelage die niet het gehoopte effect had en te weinig mensen bereikte. De procedure was te stroef en de voorwaarden te streng.

Maximaal inkomen: 900 euro per maand

De nieuwe toelage zou toegankelijk zijn voor gezinnen die op een wachtlijst voor een sociale woning staan (ca. 50.000 gezinnen wachten op een plaats, 36.000 anderen huren een sociale woning). Hun inkomen mag niet hoger liggen dan het leefloon (ongeveer 900 euro per maand, bij alleenstaanden). De toelage richt zich ook op doelgroepen die bijzonder getroffen zijn door "slechte huisvesting", zoals daklozen, personen met een handicap of slachtoffers van partnergeweld of intrafamiliaal geweld.

"De nieuwe huurtoelage moet een sterk antwoord bieden op de woningcrisis die we vandaag meemaken", vindt minister Fremault. "De maatregel is ambitieus wat betreft de bedragen van de toegekende steun en zal ervoor zorgen dat een maximaal aantal personen die op de privémarkt moeilijk een woning vinden, concreet en onmiddellijk hulp krijgen. De procedures worden vereenvoudigd en uniform, zodat het stelsel begrijpelijker wordt, de behandelingstermijnen korter worden en de operationele uitvoering ervan vlotter zal verlopen."

De Brusselse regering trekt 12 miljoen euro uit voor de toelage.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?