vastgoed immo te koop huizenprijzen te huur appartement woningprijs huurprijs

| Appartement te huur.

Huurindexering van energieverslindende woningen wordt beperkt

© Belga
07/10/2022
Updated: 07/10/2022 18.42u

Het Brussels Parlement heeft het voorstel van de meerderheid goedgekeurd dat de indexering van de huurprijzen voor een jaar beperkt in functie van de energiewaarde van de woning. N-VA, PVDA, CD&V, Les Engagés en Vlaams Belang stemden mee met de meerderheid, MR onthield zich.

Het voorstel van de meerderheid neemt het princiepsakkoord van de Brusselse regering over. Dat bepaalt dat de indexering van de huur in het Brussels Gewest voor 100 procent zou kunnen worden doorgevoerd voor woningen met een EPB (Energie prestatie en Binnen klimaat certificaat) van categorie A, B, C en D de minst energieverbruikende woningen.

Voor woningen met een EPB van categorie E kan de indexering voor 50 procent worden toegepast, terwijl voor woningen met een EPB F of G - de meest energieverslindende woningen - geen indexering mag worden toegepast op de huurprijs.

Meerderheid van de huurders beschermd

Het voorstel beschermt 65 procent van de huurders in het Brussels Gewest, benadrukte Groen-fractieleider Arnaud Verstraete vrijdagmiddag tijdens de commissiewerkzaamheden. "We moesten snel gaan om te vermijden dat een aantal verhuurders nog snel een indexering zou doorvoeren. Die indexering kan neerkomen op een dertiende maand huur", waarschuwde hij.

Volgens hem worden 195.000 huurders (65%) gevat door de maatregel. 30 procent van de Brusselse huurders leeft in een woning met een G-certificaat, 15 procent met een E-certificaat en 20 procent met een D-certificaat.

Verstraete erkende eerder op de dag in commissie dat het PVDA-voorstel voor een lineaire beperking van de indexering tot 2 procent "aantrekkelijk" is, "maar ons voorstel is een incentive voor de verhuurder om zijn woning energiezuiniger te maken". Zijn Ecolo-collega voegde eraan toe dat het ook een aanmoediging is voor de verhuurder om zijn contract te registeren (zonder is de indexering volgens het voorstel niet mogelijk).

Renovaties

De N-VA keurde de tekst mee goed, maar had toch wat vragen. "Huurders in een slecht geïsoleerde woning mogen niet dubbel gestraft worden door de energiecrisis. Zij zouden een hoge energiefactuur krijgen en tegelijk een grote indexering van hun huurprijs. Daarom steunt N-VA het principe om de indexering tijdelijk te koppelen aan de staat van de woning, net zoals in Vlaanderen," stelde Mathias Vanden Borre.

Maar de N-VA hekelde dat er geen Brussels ambitieus renovatiebeleid is voor de zeer veel energieverslindende woningen in slechte staat. Vanden Borre wees ook op een aantal gevaren: "zo is er geen overgangsmaatregel voorzien wanneer deze tijdelijke maatregel afloopt in 2023. Dit betekent dat verhuurders in het najaar van 2023 hun indexering naar believen kunnen verhogen, wat natuurlijk niet de bedoeling kan zijn".

'Er is geen overgangsmaatregel voorzien wanneer deze tijdelijke maatregel afloopt in 2023. Dit betekent dat verhuurders in het najaar van 2023 hun indexering naar believen kunnen verhogen'

Mathias Vanden Borre (N-VA)

Hij pleitte voor een correctiemechanisme zoals in de Vlaamse regeling voorzien is. Voorts heeft een groot aantal woningen in Brussel niet eens een energieprestatiecertificaat en zijn er veel te weinig energieverslaggevers die zo een certificaat kunnen opmaken: minder dan 200 in heel het Gewest.

MR had in commissie een aantal amendementen ingediend, om onder meer de inwerkingtreding tot 1 januari uit te stellen om eerst het advies te krijgen van de adviesraad voor huisvesting.

De Franstalige liberalen wilden ook de publieke huisvesting in de maatregel integreren en wilden ook een uitzondering voor de eigenaars die premies en vergunningen hebben aangevraagd om hun woning energiezuiniger te maken. Maar die haalden het niet. Vincent De Wolf diende de meeste amendementen opnieuw in in de plenaire vergadering.

In de kou

Joëlle Maison lichtte toe waarom DéFI binnen de regering een regeling over de beperking van de huurindex tegenhield. Voor haar partij is de indexering een goed principe. Daarom was een lineaire beperking voor de partij onbespreekbaar. Wat nu voorligt, is voor haar een doelgerichte maatregel om de kwetsbare huurder te beschermen en de verhuurder aan te moedigen om energiebesparende maatregelen te nemen.

Ze betreurde wel dat de huurders die reeds werken hebben doorgevoerd maar nog geen nieuw EPB hebben aangevraagd in de kou blijven staan en dat de regeling beperkt is tot één jaar.

Celine Frémault (Les Engagés) onthield zich in tegenstelling tot de rest van haar fractie omdat de regeling slechts tot één jaar beperkt bleef. Dat vond ook Bianca Debaets (CD&V), die het voorstel steunt. Ze hekelde wel dat er momenteel 3.500 openbare woningen leegstaan omdat ze onbewoonbaar zijn.

Martin Casier (PS) benadrukte dat er geen sprake van kan zijn dat de verhuurders na een jaar de misgelopen indexering zouden kunnen recuperen. "Het gaat om een uitzonderingsregime", zei hij.

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni