| De vertegenwoordigers van de Rechten van het Kind willen onder andere dat de jongeren betrokken worden bij de herinrichting van het Jacques Franckplein (foto).

Jongeren in Sint-Gillis beschuldigen politie van machtsmisbruik

GR
© BRUZZ
17/09/2018

De Uneus-brigade van de politie in Sint-Gillis, die al vijf jaar instaat voor de veiligheid in de zone rond het Jacques Franckplein, wordt door een groep jongeren uit de buurt en hun moeders beschuldigd van machtsmisbruik. Zonder officiële klacht, komt er voorlopig wel geen onderzoek.

Een team van afgevaardigden van de Rechten van het Kind voerde een onderzoek om te kijken in hoeverre de aanklachten van de moeders en de jongeren gegrond zijn. De RTBF kreeg inzage in het eindrapport waarin staat dat ‘volgens het verzamelde bewijsmateriaal het niet onwaarschijnlijk lijkt dat sommige agenten bij bepaalde methoden hun macht hebben misbruikt’.

‘Vuile Maghrebijn’

Uit de getuigenissen die de vertegenwoordigers van de Rechten van het Kind met de jongeren en de moeders afnamen, blijkt dat politieagenten van de Uneus-brigade zich op regelmatige basis schuldig maakten aan intimidatie en zelfs aanranding.De Uneus-afdeling werd vijf jaar geleden opgericht om de criminaliteit in het gebied tussen het Zuidstation, Hallepoort en Bareel van Sint-Gillis aan banden te leggen.

Veel ondervraagden gaven ook te kennen racistische uitspraken naar hun hoofd geslingerd te krijgen. Zo vertelt een jongere te zijn uitgemaakt voor ‘vuile Maghrebijn’, ‘bougnoule’ en ‘vuile Arabier’. Het onderzoeksteam neemt de beschuldigingen ernstig en stuurt aan op een ontmoeting tussen de jongeren, de politie en een neutrale bemiddelaar om aan hun vraag om gehoord te worden te voldoen.

Daarnaast willen zij dat de jongeren meer betrokken worden bij buurtprojecten zoals de (aan de gang zijnde) heraanleg van het Jacques Franckplein. Tot slot vragen zij ‘een diepgaand intern onderzoek’ om na te gaan in welke mate de beschuldigingen van de jongeren stroken met de realiteit.

Geen klacht, dus geen onderzoek?

Dat intern onderzoek komt er voorlopig evenwel niet. Burgemeester en hoofd van de politie Charles Picqué (PS) laat in een reactie weten dat er langs officiële weg nog geen klacht is ingediend. Hij besluit daaruit dat de verdachtmakingen ‘ongegrond’ zijn. Picqué behoudt dan ook het vertrouwen in zijn politiemacht.

Toch beschikt de burgemeester over de mogelijkheid om zonder een officiële klacht een onderzoek te openen. Ook de korpschef van de politiezone en het Comité P, de waakhond van de ordediensten, kunnen intern hun personeel bevragen. De moeders van de jongeren aanvaarden het antwoord van de burgemeester dan ook niet.

“Het rapport toont aan dat er zich binnen de politie duidelijk een probleem stelt met machtsmisbruik. Om dit op te lossen moet er absoluut bemiddeld worden tussen de verschillende actoren. Als de gemeente daar geen werk van wil maken, dan zullen we het heft in eigen handen nemen", zegt Latifa Elmcabeni, een van de moeders.

“We hebben hiervoor ook al contact opgenomen met gelijkekansencentrum UNIA. Voor alle duidelijkheid: wij zijn niet tegen de aanwezigheid van politie in de buurt, maar wel tegen de misbruiken die ermee gepaard gaan. De jongeren willen gerechtigheid en verdienen dat ook", aldus Elmcabeni nog.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Sint-Gillis , Samenleving , UNEUS , intimidatie , Jacques Franckplein

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni