| De nieuwe Kindercampus Theodoor ligt op de VUB-campus in Jette. Vroeger was hier alleen een crèche, nu ook een kleuter- en basisschool. Ook verschillende partners zoals het CAW Brussel vinden hier onderdak.

Kindercampus Theodoor geopend in bijzijn van ministers

© Belga
15/09/2022

Op de Laarbeeklaan in Jette is donderdag de gloednieuwe en brede Kindercampus Theodoor officieel geopend in aanwezigheid van Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V) en de Brusselse ministers Elke Van den Brandt (Groen) en Sven Gatz (Open VLD). Het bredeschoolproject brengt een kinderdagverblijf, een lagere en een secundaire school met kind- en gezinsondersteunende organisaties samen op een door groen omgeven plek.

Kindercampus Theodoor is een drukbezette plek. Het kinderdagverblijf van de VUB, de kleuter- en lagere school Theodoortje van Scholengroep Brussel van GO!, de buitenschoolse opvang IBO Theodoortje van de vzw Sint-Goedele Brussel, een consultatiebureau van Kind & Gezin, Huis van het Kind Theodora, consultatieruimtes voor Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) én lokalen voor de Jetse scouts de Faunaten zijn er samen ondergebracht, met elk een eigen plek en afzonderlijke ingang. Al werken ze in de praktijk nauw samen en zorgen ze voor een transversale ondersteuning.

In de school Theodoortje is plaats voor 240 kinderen die terechtkomen in een groene omgeving en een splinternieuw gebouwencomplex van 5.000 vierkante meter. Het voorbeeldgebouw bestaat uit twee gelaagde volumes met een natuurlijke terracottakleur. Het gebouw en de buitenspeelterreinen gaan mooi op in het groene reliëf van het naastgelegen Laarbeekbos. Het Kindercomplex is energieneutraal dankzij een zeer goed geïsoleerde schil, zonnepanelen op het dak en betonkernactivering die werkt met bodemwarmte.

De bouw van het kindercomplex heeft 15,3 miljoen euro gekost, waarvan het grootste deel gefinancierd is door de VGC en de Vlaamse VIPA-middelen, met daarnaast bijdrages van de VUB, het UZ Brussel en het GO! Onderwijs.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni