Kindercampus Theodoor: ‘Het is hier leuk. En groot. En er is veel groen'

Andy Furniere
© BRUZZ
15/05/2022

| De nieuwe Kindercampus Theodoor ligt op de VUB-campus in Jette. Vroeger was hier alleen een crèche, nu ook een kleuter- en basisschool. Ook verschillende partners, zoals het CAW Brussel vinden hier onderdak.

Brede scholen worden steeds couranter, maar de nieuwe Kindercampus Theodoor in Jette gaat nog een stap verder. Rond een crèche en GO! basisschool Theodoortje groepeert dit project een hele rits aan partners, met het doel om de schotten tussen de verschillende diensten voor kinderen weg te nemen. “Het geheel moet meer zijn dan de som der delen.”

Eindelijk!” straalt directrice Veerle Dierick van basisschool Theodoortje, terwijl haar leerlingen nieuwsgierig om ons heen dringen. Na bijna tien jaar in containerklassen gewerkt te hebben, is de basisschool in de tweede week na de paasvakantie als eerste 'bewoner' in het spiksplinternieuwe gebouw van de Kindercampus getrokken.

Het fraaie gebouw in terracottakleur ligt op de VUB-­campus in Jette, tussen dat van de Erasmushogeschool en een Basic-Fit. Leerlinge Farida, die spontaan aanbiedt om een interview te geven, deelt het enthousiasme van haar directrice: “Het is hier leuk. En groot. En er is veel groen.” Het is een ontwerp van cuypers & Q architecten.

1799 VUB Directrice Veerle Dierick kindercampus theodoortje 3

| Veerle Dierick, directrice van basisschool Theodoortje, is maar wat blij dat de leerlingen niet langer in containerklassen les moeten volgen.

De Kindercampus is inderdaad een groot gebouw, met vier niveaus. Op de bovenste etage zit de lagere school, waar de leerlingen aan één zijde van het gebouw uitkijken op het Laarbeekbos. Ook de tweede etage bruist al van het leven, daar zijn de kleuterklasjes ondergebracht. Op de lagere verdiepingen zijn nog werken bezig, in het gedeelte waar het kinderdagverblijf van de VUB midden juli intrekt. Daarnaast is er nog ruimte voor een aantal partners, zoals de lokale scoutsgroep De Faunaten en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Brussel, die eind augustus naar de campus verhuizen.

De Kindercampus vormt een universum op zich, maar is ingebed in de VUB-campus. “Eigenlijk kan een groot deel van je leven zich hier op één plek afspelen,” zegt projectmanager Helena Wittock van de VUB. “Geboren worden in het UZ Brussel, hier naar het kinderdagverblijf gaan, naar de kleuterschool en de lagere schol. Tijdens je vrije tijd zijn er de scouts en voortstuderen kan aan de VUB of Erasmushogeschool. Daarna kan je hier een job vinden. Enkel een middelbare school ontbreekt nog,” zegt ze. “Voor zo'n middelbare school zijn er al plannen geweest, maar voorlopig zonder resultaat.”

1799 VUB Kindercampus Theodoortje 2

| Kindercampus Theodoor: op de bovenste etage zit de lagere school, waar de leerlingen aan één zijde van het gebouw uitkijken op het Laarbeekbos.

Een hechte link met de VUB-campus past ook in de 'living lab'-filosofie van de universiteit, die door wisselwerking met stedelijke actoren haar eigen onderzoek wil verrijken en tegelijk beter ten dienste stellen van de maatschappij. “Onze onderzoekers kunnen veel opsteken van de dagelijkse werking in de praktijk hier en hun inzichten kunnen gebruikt worden om die werking verder op punt te zetten.”

De aanleiding voor het project was de verouderde infrastructuur van het kinderdagverblijf van de VUB, dat tot enkele jaren geleden op de plaats van de Kindercampus stond. In plaats van alleen dat gebouw te vervangen, werd op initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) beslist om breder te kijken en in 2013 ook een basisschool op te richten. Daarbij werden broodnodige bijkomende plaatsen gecreëerd voor kinderen in het noordwesten van Brussel.

“De vraag voor de basisschool vormde de katalysator, waarbij beslist werd om meerdere partners te betrekken in een concept waarbij het geheel meer moest zijn dan de som der delen,” zegt Wittock. “Door organisaties samen te zetten, is er automatisch interactie, die hun aller werking versterkt.”

Onder die partners is CAW Brussel een belangrijke. Sinds begin dit jaar zet de welzijnsorganisatie in Brussel specifiek in op scholen, met de focus op basisscholen in de regio's van Jette, Koekelberg en Anderlecht. Die strategie past in het zogenoemde Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)-initiatief van de Vlaamse regering, met samenwerkingsverbanden tussen CAW's, OCMW's en de diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen, zodat de meest kwetsbaren snel de weg vinden naar verdere hulp.

1799 VUB Kindercampus Theodoortje 1

| De Kindercampus vormt een universum op zich, maar is ingebed in de VUB-campus. “Eigenlijk kan een groot deel van je leven zich hier op één plek afspelen,” zegt projectmanager Helena Wittock van de VUB.

Vertrouwde omgeving

“Wij zijn al aanwezig op de VUB-campus, maar door onze vestiging in de Kindercampus zullen we bijvoorbeeld families nog gemakkelijker kunnen bereiken,” zegt Annalisa Gadaleta, algemeen directeur van het CAW Brussel. “Doordat de school voor hen een vertrouwde omgeving is, zal de drempel naar onze diensten een stuk lager zijn.”

Cruciaal zal ook de rol van het Huis van het Kind worden, dat vanaf volgend schooljaar op de Theodoor-­site actief zal zijn en zich voornamelijk zal richten op Jette, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem. Een Huis van het Kind brengt allerlei organisaties samen die rond preventieve gezinsondersteuning werken. Er komt op de Kindercampus onder meer een consultatiebureau, waar experten ouders onder meer leefstijl- en opvoedingsadvies meegeven en baby's screenen op mogelijke gezondheidsproblemen.

“De ondersteuning van het Huis van het Kind is op dit moment vooral gericht op jonge kindjes, maar in theorie geldt het aanbod voor jongeren tot 25 jaar,” zegt Isabelle Selleslag, afdelingshoofd campusvoorzieningen aan de VUB.

Welbevinden

Intussen is de Kindercampus door de Vlaamse overheid geselecteerd als een van twaalf pioniers om een 'doorgaande lijn' uit te werken. Dat staat voor een doorlopende ontwikkelingslijn voor opgroeiende kinderen, waarin kinderopvang, school en naschoolse opvang naadloos op elkaar aansluiten. Een vlotte overgang en continuïteit zouden het welbevinden van kinderen ten goede moeten komen.

1799 VUB Kindercampus Theodoortje 4

| De nieuwe Kindercampus Theodoor ligt op de VUB-campus in Jette. Vroeger was hier alleen een crèche, nu ook een kleuter- en basisschool. Ook verschillende partners, zoals het CAW Brussel vinden hier onderdak.

Het project van de Kindercampus is beperkt tot 119 plaatsen in de kinderopvang en 240 leerlingen in het basis- en het kleuteronderwijs. In hoeverre wordt de filosofie rond lagere drempels voor kinderen in de rest van Brussel al uitgedragen? In een reactie verwijst de VGC, die bijna 9,5 miljoen euro van de totaalprijs (13,5 miljoen euro) van de Kindercampus voor haar rekening nam, naar haar jarenlange werking rond 'educare', een term voor voorzieningen voor kinderen, waarbij de schotten tussen 'leren' (education) en 'zorg' (care) weggehaald worden. Dat zou moeten helpen om alle kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden, ook kinderen uit kwetsbare gezinnen.

De VGC laat weten dat ze investeert in een educarewerking in een tiental basisscholen, die gekoppeld zijn aan een kinderdagverblijf in een nieuwbouwproject en een inhoudelijke samenwerking ontwikkelen. Ook de combinatie school-jeugdwerking werd al eerder vertaald in nieuwbouwwerken op het VGC-campusproject Campus Kompas in Schaarbeek.
Op Kindercampus Theodoor worden er ondertussen volop toekomstplannen gesmeed. Na de rondleiding vertelt directrice Veerle Dierick op de speelplaats over ideeën voor lessen Nederlands voor ouders, een moestuintje voor de kinderen, activiteiten met de scouts …

“Dat ik dit nog mag meemaken in deze latere fase van mijn loopbaan,” zegt ze, om er meteen aan toe te voegen dat ze nog wel wat jaren voor de boeg heeft. En dat er ook nog werk aan de winkel is. “Kijk eens naar die vogelpoep, misschien moeten we duivenpinnen plaatsen. En die rij keien moet weg van de speelplaats.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Jette , Onderwijs , Samenleving , kindercampus Theodoor , brede school , GO! basisschool Theodoortje , Veerle Dierick

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni