De Hallepoort op de Kleine Ring, gezien vanaf de Waterloolaan aan de Kleine Ring

| De Hallepoort op de Kleine Ring, gezien vanaf de Waterloolaan aan de Kleine Ring.

KMKG zoekt nieuwe invulling voor Hallepoort

© Belga - BRUZZ
30/05/2023

De Hallepoort en het Hallepoortmuseum zijn op zoek naar een partner om de toekomst van de Middeleeuwse toren in Sint-Gillis een nieuw elan te geven, zonder daarbij de geschiedkundige waarde van het bouwwerk te vergeten. Geïnteresseerden kunnen tot 1 september hun idee kenbaar maken.

Het Hallepoortmuseum maakt vandaag integraal deel uit van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG). Binnen de idee om de Jubelparksite te vernieuwen, moet ook de Hallepoort en het museum een nieuwe invulling krijgen.

Daarom lanceren de KMKG een projectoproep voor ideeën om deze middeleeuwse toren van een glansrijke toekomst te voorzien, gericht op socio-culturele organisaties, musea, overheden en particuliere ondernemers. Bij de selectie van de ideeën worden criteria als onder meer een businessplan, lokale verankering en respect voor de erfgoedwaarde van het monument in rekening genomen. Het is dan ook opvallend dat een commerciële of horeca-uitbating bij de oproep niet worden uitgesloten.

Nieuwe invulling

De Hallepoort werd aan het einde van de 14de eeuw gebouwd als een van de zeven toegangspoorten tot de tweede stadsomwalling van Brussel. Net als de andere poorten speelde ze niet alleen een beschermende, maar ook een economische rol.

Na het afbreken van de stadsomwalling in de 18de eeuw, die tegen dan zijn militaire en beschermende functie verloren was, bleef enkel de Hallepoort overeind. Tot 1824 was de Hallepoort een gevangenis, in 1842 kocht de Belgische staat het gebouw op van de stad Brussel om er een museum te openen. Tegenwoordig biedt de Hallepoort een permanente tentoonstelling over de vestigingswerken van Brussel en de rol van de machtige gilden bij de verdediging van de stad. De Hallepoort is één van de best bewaarde middeleeuwse gebouwen van Brussel.

"Ons erfgoed vertelt het verhaal van onze geschiedenis. Het is essentieel dat het maatschappelijk middenveld mee kan nadenken over de beste manier om het te valoriseren", zegt Thomas Dermine (PS), staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid over de toekomst van de Hallepoort. "Brussel leeft, evolueert en vindt zichzelf opnieuw uit. Alle creatieve geesten, het socio-culturele middenveld, de economische wereld en overheidsinstanties wil ik de kans geven om mee te denken over een nieuwe invulling voor dit emblematische gebouw, het laatste overblijfsel van de tweede stadsomwalling".

Ook Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) hoopt van de Hallepoort een stukje geschiedenis te maken dat rijp is voor de toekomst. "Het Brussels Gewest steunt deze oproep tot het indienen van ideeën, die de Hallepoort via een verbindend project meer zichtbaarheid zal geven. Het is een prachtige kans om een innovatief project te laten verrijzen in een uitzonderlijke historische omgeving. Dit past volledig in de metamorfose rond de wijk van het Zuidstation."

Concessie

Wie wil deelnemen aan de projectoproep dient voor 1 september een online-bevraging in te vullen, terug te vinden op https://www.hallegatemuseum.be/nl/een-nieuw-verhaal-voor-de-hallepoort. Op basis van de interesse zal de POD Wetenschapsbeleid in een volgende fase overgaan tot een formele overheidsopdracht of concessie-oproep. Er worden ook nog twee plaatsbezoeken georganiseerd op 23 juni, eentje in het Frans en eentje in het Nederlands.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni