Kraken wordt strafbaar

© google

De vier federale meerderheidspartijen Open Vld, N-VA, CD&V en MR zijn na overleg met het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) tot een akkoord gekomen over hoe kraken beter kan worden aangepakt. Zo maken ze woensdag in een mededeling bekend. De principes rond een nieuw wetsvoorstel werden vastgelegd en de teksten worden de komende dagen gefinaliseerd. Kraken wordt een strafbaar klachtmisdrijf.

Het akkoord voorziet in een versterking van de burgerlijke procedure met een grotere rol voor de vrederechter en een snellere procedure. Daarnaast wordt kraken een klachtmisdrijf, dat strafrechtelijk beteugeld kan worden als iemand een klacht indient.

Bij klacht door een benadeelde zal de procureur een procedure kunnen starten om de krakers uit het pand te laten verwijderen. Daardoor worden benadeelden veel beter beschermd en maken de meerderheidspartijen komaf met de juridische grijze zone die vandaag bestaat rond inbraak, kraken en woonstschennis.

'Hoeksteen van de samenleving'
Dit akkoord wordt nu vertaald in een wetsvoorstel, dat het bereikte evenwicht moet weerspiegelen en dat eerstdaags zal worden ingediend door de Kamerleden. Egbert Lachaert (Open Vld) reageert tevreden dat kraken strafbaar wordt, "want het is strijdig met het eigendomsrecht dat één van de hoekstenen van onze samenleving is."

"Het is de logica zelve dat het eigendomsrecht van mensen beschermd wordt. Je huis is je thuis. Het is eigenlijk ongelooflijk dat we dit debat over bescherming van je eigendom zelfs opnieuw moesten voeren."

'Maatschappelijk signaal'
Veli Yüksel (CD&V) ijverde hiervoor vanuit de Gentse gemeenteraad en het federaal parlement: "Kraken is een klachtmisdrijf en moet worden aangepakt. Met dit voorstel willen we een maatschappelijk signaal geven dat het fenomeen van kraken ontoelaatbaar is."

"Lange tijd werden eigenaars/huurders aan hun lot overgelaten bij kraken. Maar nu krijgen ze de wettelijke instrumenten om hun eigendomsrecht en gebruikstitel te laten gelden."

'Geen Kafkaiaanse toestanden'
Voor Sophie De Wit (N-VA) wijst erop dat eigenaars veel beter beschermd worden tegen krakers: "De politie kan voortaan sneller optreden, in plaats van dat ze - zoals nu - 2 weken moet wachten. Dat waren Kafkaiaanse toestanden die geen mens begreep."

"Iedereen vindt het de logica zelve dat je van andermans spullen afblijft. Dat geldt vanaf nu dus ook voor je eigen woning."

Ook de MR ondersteunt de principes van het wetsvoorstel dat een antwoord moet bieden aan de problematiek van het kraken. De principes moeten nu op een evenwichtige manier vertaald worden in teksten, aldus de Franstalige liberalen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?