Kuregem knipoogt naar de Zenne

© SUM Research
Tussen de Albert 1-Square en de Grondelswijk in Anderlecht wordt de openbare ruimte de komende jaren aangepakt in het kader van het wijkcontract Kanaal-Zuid. Het project voorziet onder meer een keten van greppels waarin regenwater wordt opgevangen. Voor de broodnodige sanering van de gronden zal Europees geld aangesproken worden.

Drie plaatsen krijgen bijzondere aandacht in het wijkcontract Kanaal-Zuid. Het gaat om de directe omgeving van de twee sociale wooncomplexen aan de Albert 1-Square en in de Grondelsstraat, en de Joodse Martelarensquare er tussenin. Bedoeling is de coherentie van de wijk te versterken via onder meer een groen traject die de drie polen verbindt. "De wijk wordt gekenmerkt door ruimtelijke versnippering maar dat biedt ook kansen: in tegenstelling tot de omliggende huizenblokken, is er veel open ruimte. Daar willen we echte publieke ruimte van maken," zegt Guy Van Beeck, projectleider stadsrenovatie bij de gemeente Anderlecht.

Rond de woonblokken aan de Albert 1-Square wordt het groen opgewaardeerd en uitgebreid. "Het is de bedoeling om het rijvak van de Bergensesteenweg richting centrum te verleggen en een groene bedding te voorzien voor de tram." Verder wordt de Joodse Martelarensquare heraangelegd volgens de oorspronkelijke plannen. Het monument zou op die manier een ontmoetingsplaats kunnen worden. De Grondelsstraat moet uitmonden in een echt plein, waar vandaag een niemandsland is geregeerd door auto's en zwerfvuil.

Water in de stad
De plannen van SUM Research voorzien verder een zogenaamd blauw netwerk van greppels die het regenwater, onder meer van de daken, zullen verzamelen. Het water zal de natuur voeden en de openbare ruimte mee structureren. Het verwijst ook naar de zijarm van de Zenne die vroeger door Kuregem stroomde. Op termijn zou eventueel overtollig water kunnen worden afgeleid naar het kanaal of de Zenne even verderop.

Een erfenis van de textiel-, gas- en andere fabrieken die de wijk tot voor de Tweede Wereldoorlog kenmerkten is dat veel gronden zwaar vervuild zijn. "De sanering zal veel kosten maar voor sommige delen kunnen we daarvoor een beroep doen op Europese fondsen," zegt minster van Stadsvernieuwing Evelyne Huytebroeck (Ecolo). Er komt dus nog extra geld vrij bovenop de voorziene 14 miljoen euro van het wijkcontract.

Naast de investeringen in de openbare ruimte omvat het wijkcontract ook nieuwe woningen voorzieningen. Bovendien is er een groot sociaal-economisch luik. Er komen moestuinen voor de bewoners, een wijkrestaurant aan de voet van de Grondelstoren en opleidingsprojecten voor jongeren. Geen overbodige luxe in een wijk die kampt met een jeugdwerkloosheid van ongeveer 45 procent. "Dit is het project waar we met heel ons hart op gewacht hebben. Eindelijk een lichtpunt en hoop voor de wijk," aldus burgemeester Gaƫtan Van Goidsenhoven (MR).

Kanaal in beweging

Het is niet toevallig dat evenementen zoals Festival Kanal en deze zomer PleinOPENair de blik op het kanaal richten. De enige nog zichtbare waterweg van Brussel ondergaat langzaam maar zeker een metamorfose. Met nieuwe bruggen en parken, een winkelcentrum, een grote woontoren en mogelijk zelfs een nieuwe jachthaven moet de oude industriezone langs het kanaal een aantrekkelijke ontmoetingsplaats worden. Maar zo'n vaart loopt het nog niet, althans niet overal. Het kanaal is op de meeste plaatsen nog altijd een breuklijn waar de groeiende sociale kloof in deze stad aan de oppervlakte komt. De uitdagingen zijn groot en de uitkomst van heel wat projecten is vooralsnog onzeker. Dat mag blijken uit onderstaande selectie van bijdragen over evenementen en projecten in de kanaalzone.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?