Lijst Islam: 'De wereld is ziek, de duivel zit overal'

De islam is nu politiek vertegenwoordigd in twee gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Verkozenen Redouane Ahrouch en Lhoucine Aït Jeddig behaalden met hun partij 'Islam' respectievelijk 1.446 en 1.102 voorkeurstemmen. Dat is veel voor een partij die voor iedereen onder de radar bleef. Met haar keuze voor de sharia oogst ze meteen veel kritiek. "Men denkt alleen aan de afgehakte handen terwijl dat maar een deel is."

I n het Arabisch heet de goddelijke wet sharia, ofte 'de weg'. Die weg nemen de verkozenen van de lijst Islam als uitgangspunt, en volgens hen is het ook de enige wet die er toe doet, want van God.

Hun pleidooi voor de sharia levert hen meteen ook een petitie op van meer dan 20.000 handtekeningen die oproept om de partij te verbieden.

Maar je kunt van Redouane Ahrouch en Lhoucine Aït Jeddig niet zeggen dat ze er dezelfde methodes als Sharia4Belgium op nahouden: ze blijven vriendelijk, én, ze zijn verkozen. Dat betekent dat ze rechtstreeks aangesproken kunnen worden op hun politieke voorstellen.

Waarom hebben jullie voor de gemeentepolitiek gekozen?
Redouane Ahrouch: "Gemeente­politiek staat dicht bij de burger en omvat de volledige bevolking. De zaken die er behandeld worden, zijn concreet en belangen iedereen aan. Als we de burger kunnen dienen met onze eigen lijst, dan proberen we dat."

Maar waarom heeft u niet voor een andere partij gekozen, zoals PS of CDH? Daar treft men doorgaans veel moslims aan.
Ahrouch: "Dat is zo, maar die verliezen na enkele jaren hun engagement, en daardoor ook hun beloftes."

"De islam is ons doel, wij zijn daar duidelijk in. PS- en CDH-verkozenen nemen geen maatregelen die de mensen dichter bij de islam brengen. Dat proberen wij wel, en wel voor iedereen."

Voor iedereen, of voor moslims?
Ahrouch: "We beginnen bij moslims, maar in feite zullen meer mensen zich aangetrokken voelen tot ons programma omdat de islam nu eenmaal universeel is. Wij verliezen onszelf niet in links-rechtstegenstellingen, maar nemen de oplossingen die onze godsdienst voorschrijft als uitgangspunt. Zoals een taks op winst bijvoorbeeld, die dan naar sociale doeleinden gaat. De islam is sociaal, en veel meer dan een religie. De islam is politiek. Het grootste verschil met andere ideologieën is dat onze ideologie niet door mensen uitgevonden is, maar door God. Het is de goddelijke wet, de sharia."

Leg eens uit.
Ahrouch: "De politiek die wij voorstaan maakt deel uit van een alomvattend systeem. Alleen bestaan er veel misvattingen over. Men is bang van de sharia, en denkt alleen maar aan afgehakte handen voor dieven. Terwijl dat maar een deel is."
Lhoucine Aït Jeddig: "De Koran kan rationeel gelezen worden, want volgens de Koran is de wereld nog volop in expansie en moet ze vervolledigd worden."
Ahrouch: "De wereld is nu nog niet in balans. We zouden nu niet weten waar te beginnen met handen af te hakken, bij wijze van spreken. Pas wanneer de sharia is ingevoerd en de wet duidelijk is, heeft ze volle draagkracht en kunnen gepaste straffen ingevoerd worden."

Er is wel nog de grondwet, door mensen gemaakt, die lijnrecht tegenover zo'n goddelijke wet staat.
Ahrouch: "De goddelijke wet bestaat altijd, een grondwet kan aangepast worden. Wat is er immers gebeurd tijdens de voorbije staatshervormingen in België? Dat zijn ook wijzigingen die gaandeweg aangebracht zijn. Dat is toch democratie, of vergis ik mij? Wij zijn niet voor een staatsgreep, maar willen mensen alleen helder uitleggen waar we voor staan. Men volgt ons wel."
Aït Jeddig: "Deze samenleving is ziek, dat ziet iedereen. Er zijn depressies, er zijn zelfmoorden, er is klassenstrijd en uitsluiting. Wij willen de wereld opnieuw spiritualiteit bijbrengen, en de mensen uitleggen waarop ze recht hebben. Want waarom is men bang van de islam? Omdat men weet dat wij oplossingen hebben."

U wilde er in de eerste plaats toch voor moslims zijn?
Ahrouch: "We beginnen lokaal, maar als onze voorstellen ooit op het federale niveau doorgevoerd kunnen worden, dan is dat natuurlijk goed. Maar ik herhaal: ze maken ons zwart omdat ze bang zijn van ons. Twee verkozenen, en ze zijn bang. Zoals die petitie die momenteel tegen ons loopt. De personen die daar achter zitten zijn dan wel intelligent, maar in dienst van de duivel, en de duivel zit overal."

Is dat niet gewoon oppositie, normaal in een democratie?
Ahrouch: "Ja, maar niet op deze manier. Waarom moeten mensen tegen ons worden opgezet? Voor de islam is tegenspraak goed, maar alleen als ze waardig is. Het individu staat bij ons voorop. Bij andere politici zogezegd ook, maar waarom ligt de nadruk dan op beledigen? Als je scheldt, dan is dat omdat je slecht bent opgevoed of geen argumenten hebt."

Het blijft moeilijk: een goddelijke wet toepassen op niet-moslims.
Ahrouch: "Wij zijn voor de scheiding van kerk en staat, maar het zijn de anderen die zich daar niet aan houden. Philippe Moureaux voerde politiek in de moskee. Wat had hij daar te zoeken? En de koning gaat toch ook naar de mis. Ik heb de indruk dat de scheiding tussen geloof en staat er alleen voor ons moet zijn."
Aït Jeddig: "En koning Boudewijn weigerde de abortuswet toch ook te tekenen wegens zijn geloof?"
Wat zou u denken van een Gay Pride door Molenbeek?
Aït Jeddig: "Mensen moeten zelf weten of ze homoseksueel zijn. Zij zijn welkom in Molenbeek. De algemene veiligheid en de openbare zeden in acht genomen, natuurlijk, zoals bij elke optocht. En men moet dan ook van ons aanvaarden dat wij er voor pleiten om te trouwen en kinderen op de wereld te zetten. Anders worden de homo's geprivilegieerd. En waarom zouden we dan voor zo'n optocht mee moeten betalen?"
Ahrouch: "Kijk, de islam is geen archaïsche aangelegenheid, maar eerder moderniteit. Dat was al zo ten tijde van de Moren, waarom hebben de Europeanen hen anders uit Spanje verdreven? De islam is een evolutie: eerst was er de joodse godsdienst, dan het christendom, en als vervollediging daarvan, de islam. De democratie zal met ons mee evolueren."

Wat houdt dat dan in voor niet-moslims?
Ahrouch: "Wij sluiten niet uit. Als er in een klas 25 kinderen zitten, waarvan 24 moslims, dan heeft die ene Belg recht op varkensvlees, bijvoorbeeld. Als hij dat wil, is dat geen probleem. Er moeten dan wetten komen voor moslims en voor niet-moslims. Ons project is echter gebaseerd op samenwerking, en niet op uitsluiting. Niet alleen moslims zullen van onze voorstellen profiteren, je zal zien. In de gemeenteraad zullen veel partijen onze moties steunen omdat ze het welzijn van de hele bevolking voor ogen hebben. Dát is ons ware gelaat."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?