Het migratiesaldo tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten in de rest van België (2020-2021.)

| Het migratiesaldo tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten in de rest van België (2020-2021.)

Meer Brusselaars emigreren naar andere Gewesten

Robin Vanpée
25/05/2023

In 2021 emigreerde bijna tien procent meer Brusselaars naar andere Gewesten in België ten opzichte van 2019 en 2020. Dat meldt het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) op basis van gegevens van Statbel.

In 2021 verlieten 45.000 inwoners het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om zich in Vlaanderen of Wallonië te vestigen. Dat is een stijging met bijna 10 procent in vergelijking met 2019 en 2020.

Demograaf Johan Surkyn (VUB) nuanceert. "De uitstroom uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lijkt altijd groter dan de instroom, dat is deels door een neveneffect van buitenlandse immigratie. Als mensen uit het buitenland in Brussel aankomen en zich daar vestigen, worden ze niet in de binnenlandse migratie opgenomen." Die binnenlandse migratie houdt in dat een persoon van een gemeente naar een andere verhuist. "Wanneer ze dan uit Brussel vertrekken, worden ze daar wel in opgenomen."

Wie aan de klassieke stadsvlucht denkt, denkt vaak aan welgestelde Brusselaars die naar Vlaanderen trekken. Dat beeld strookt niet meer met huidige situatie. “Er is meer sprake van een bevolkingswissel. Behalve gegoede Brusselaars trekken ook vele gezinnen met een lagere sociaaleconomische status weg uit Brussel omdat de huizenmarkt gewoon te duur wordt. Ook blijven jonge mensen langer studeren en wonen in Brussel."

De meeste verhuizingen gebeuren naar de periferie rond Brussel, zowel in het Vlaams als Waals gewest. “Veel mensen hadden in 2020 hun verhuisplannen uitgesteld. Nu heb je daar even een inhaalbeweging van. Wat een ander deel van de gestegen cijfers verklaart. Dat stabiliseert zich normaal gezien wel,” verklaart de demograaf.

Jonge instroom

Naast een jonge uitstroom vormen jonge mensen ook de overgrote meerderheid van de instroom naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo is meer dan de helft van hen (57 procent in 2021) tussen 20 en 34 jaar oud. De leeftijdsgroep van 25-29 jaar alleen al is goed voor meer dan een kwart van de instroom.

"Dat is deels te verklaren door die jonge groep mensen die na hun studies in Brussel blijven wonen," zegt de demograaf.

In 2021 zijn 23.854 personen uit de rest van België in het Brussels Gewest komen wonen. Dat aantal interne immigraties is sinds 1992 relatief stabiel gebleven. Toch was het in 2020 (23.585) en 2021 lager dan in de jaren vóór de COVID-19-pandemie, toen de instroom ongeveer 26.000 personen bedroeg.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni