Het aantal pv's voor geweldplegingen tegen de politie is in 2021 met bijna een vierde (23,7 procent) gedaald ten opzichte van 2020. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Franky Demon opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Met 10.095 incidenten in 2021 of gemiddeld 28 per dag, blijft het cijfer wel hoog, zegt Demon, die pleit voor het gebruik van bodycams.

Uit de cijfers die Demon opvroeg, blijkt dat het aantal geregistreerde feiten in 2021 uitkwam op 10.095. Dat is lager dan in 2020 (13.343), 2019 (12.033) en 2018 (12.400). De daling was in 2021 het sterkst in Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-29,8 procent) en de provincie Luik (-29,7 procent).

Het Kamerlid noemt de cijfers "opvallend, gezien de lange lockdown tijdens de eerste golf in 2020 en de rellen tijdens de manifestaties in Brussel het jaar daarop". "Deze cijfers mogen ons geenszins afleiden van de zware druk die onze politiemensen dagelijks ervaren. De onaanvaardbare geweldplegingen tegen ordediensten van dit weekend hebben dat opnieuw pijnlijk aangetoond. Een gemiddelde van 28 incidenten per dag is nog steeds hoogst problematisch," zegt Demon.

Ongeveer 69 procent van deze incidenten leidde vorig jaar tot een proces verbaal. Dat percentage bleef de afgelopen vijf jaar relatief constant. De absolute cijfers van incidenten in 2021 zijn het hoogst in de provincie Antwerpen (1.574), Oost-Vlaanderen (1.455), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1.453), Henegouwen (1.207) en Luik (956).

Nultolerantie en bodycams

Kamerlid Demon pleit voor een nultolerantie voor geweld tegen de politie en is er voorstander van dat de politiediensten bodycams gebruiken. "Bodycams hebben een dubbel voordeel. Geweldplegers tegen politiemensen kunnen gemakkelijker geïdentificeerd worden. Daarnaast bieden ze beter inzicht in de aanleiding en het verloop van incidenten. Al te vaak is het onderzoek aangewezen op fragmentarisch beeldmateriaal op sociale media. Ik ben tevreden dat minister Verlinden de inzet van bodycams nu logistiek en juridisch voorbereidt," zegt hij.

Vorig jaar werd een overheidsopdracht gelanceerd voor de aankoop van 3.135 bodycams voor de federale politie. De gunning wordt verwacht begin 2022. De camera's zullen in de tweede helft van 2022 kunnen worden ingezet.

Minister Verlinden werkt momenteel ook aan een aanpassing van het wettelijk kader met betrekking tot de bodycams. De politiediensten hebben daartoe nu een wijzigingsvoorstel uitgewerkt dat minister Verlinden ter bespreking zal voorleggen binnen de regering. Tegelijkertijd zal de politie ook nieuwe interne richtlijnen uitwerken om het gebruik en de werking van de bodycams te uniformiseren.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni